20 sep: Welkomstviering in Grote Kerk

Grote Kerk Apeldoorn

De kerken in Apeldoorn organiseren op zondag 20 september 2015, 15.00 uur, een welkomstviering voor de vluchtelingen in de Americahal. Deze bijeenkomst heeft plaats in de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de gezamenlijke bijeenkomst op dinsdag 8 september waar 50 afgevaardigden van 40 kerken, gemeenten en stichtingen uit  …lees verder

Een uitgestoken hand!

Kerngroep Vluchtelingen

Er gebeuren prachtige dingen in Apeldoorn rondom de komst van vierhonderd asielzoekers! Wat een inzet, wat een hartelijkheid, wat een meeleven!

Ook door gemeenteleden zijn initiatieven opgestart om vreemdelingen in Apeldoorn welkom te heten en te ondersteunen. Er is kleding ingezameld, enkelen van u zijn gastgezin geweest en hebben mensen naar de ICF-diensten gebracht.

 …lees verder

21 september – Gastenmaaltijd

SamenEten

Gezellig samen eten én praten over je geloof en twijfels

Wil je iemand iets vertellen over het christelijk geloof, dan kun je er voor kiezen om degene mee te vragen naar de gastenmaaltijd op maandag 21 september in de Tabernakelkerk, Waalstraat 2, in de benedenzaal. Dit is een eenmalige avond die begint met een gezellige  …lees verder

Startzondag 6 sept komt dichterbij

jachtlaan

Ondertussen is vast bij iedereen bekend dat Startzondag dit seizoen een gemeentebrede en gezamenlijke start zal zijn.

Zondag 6 september zijn we allen direct na de ochtenddienst welkom op het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108. Ook de 2e dienst zal daar gehouden worden, als afsluiting van de middag om 16.30 uur.

Bij goed weer hopen we  …lees verder

17-09: Start Pastorale toerustingscursus

Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen”

Jaarlijks wordt een pastorale toerustingscursus bedoeld om voor pastoraal bezoekers en ouderlingen te helpen en te bemoedigen in de pastorale gesprekken. Voor de pastoraal bezoekers en ouderlingen min of meer een must maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom.

In de interactieve cursus komen theorie en praktijk bij elkaar. In hoofdlijnen ziet de cursus  …lees verder

Lees je Bijbel…

leesbijbel

Vanaf vandaag kun je op de Facebook-pagina van de Tabernakelkerk een dagelijks stukje bij het NBG Leesrooster vinden.

Ds Willem Smouter: “Bij terugkomst van vakantie willen we het goede ritme van dagelijks bijbel lezen weer oppakken. We hebben door de jaren heen gemerkt hoe belangrijk het voor je geloof is om zo’n moment met God  …lees verder

28 juni – Palet van middag- en avonddiensten

NGK-CGK-GKV

16.30 uur leerdienst in de Andreaskerk, voorganger ds. H. Jonkman (Dronten) 17.00 uur jeugddienst in de Voorhof, voorganger kand. Rien van den Berg (Dronten) 18.30 uur lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. voorganger ds. W. Smouter  …lees verder

6 sept: Startzondag 2015

Startzondag

Startzondag 2015 valt op 6 september. Dit keer als Gemeentedag van de kerk, vol met diverse activiteiten -voor jong en oud. Samen zijn, samen genieten, samen deelnemen.

We zijn van harte welkom op het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108. Bij goed weer hopen we veel tijd buiten te kunnen door brengen. Bij minder goed weer is  …lees verder

Collecte Noodhulp voor Nepal

nepal

Zondag 3 mei collecteren we voor noodhulp in Nepal na de aardbeving van afgelopen zaterdag. U geeft toch ook?  …lees verder

Dagboek “Getuigen”

Dagboek Getuigen

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna over de gemeenschap als oefenplek voor verdraagzaamheid, geduld, vergeving en samen delen. Vanaf Pasen willen we nadenken over hoe we dat kunnen laten zien naar buiten toe.

Een aantal kringen is al bezig  …lees verder