Startzondag 6 sept komt dichterbij

jachtlaan

Ondertussen is vast bij iedereen bekend dat Startzondag dit seizoen een gemeentebrede en gezamenlijke start zal zijn.

Zondag 6 september zijn we allen direct na de ochtenddienst welkom op het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108. Ook de 2e dienst zal daar gehouden worden, als afsluiting van de middag om 16.30 uur.

Bij goed weer hopen we  …lees verder

17-09: Start Pastorale toerustingscursus

Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen”

Jaarlijks wordt een pastorale toerustingscursus bedoeld om voor pastoraal bezoekers en ouderlingen te helpen en te bemoedigen in de pastorale gesprekken. Voor de pastoraal bezoekers en ouderlingen min of meer een must maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom.

In de interactieve cursus komen theorie en praktijk bij elkaar. In hoofdlijnen ziet de cursus  …lees verder

Lees je Bijbel…

leesbijbel

Vanaf vandaag kun je op de Facebook-pagina van de Tabernakelkerk een dagelijks stukje bij het NBG Leesrooster vinden.

Ds Willem Smouter: “Bij terugkomst van vakantie willen we het goede ritme van dagelijks bijbel lezen weer oppakken. We hebben door de jaren heen gemerkt hoe belangrijk het voor je geloof is om zo’n moment met God  …lees verder

28 juni – Palet van middag- en avonddiensten

NGK-CGK-GKV

16.30 uur leerdienst in de Andreaskerk, voorganger ds. H. Jonkman (Dronten) 17.00 uur jeugddienst in de Voorhof, voorganger kand. Rien van den Berg (Dronten) 18.30 uur lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. voorganger ds. W. Smouter  …lees verder

6 sept: Startzondag 2015

Startzondag

Startzondag 2015 valt op 6 september. Dit keer als Gemeentedag van de kerk, vol met diverse activiteiten -voor jong en oud. Samen zijn, samen genieten, samen deelnemen.

We zijn van harte welkom op het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108. Bij goed weer hopen we veel tijd buiten te kunnen door brengen. Bij minder goed weer is  …lees verder

Collecte Noodhulp voor Nepal

nepal

Zondag 3 mei collecteren we voor noodhulp in Nepal na de aardbeving van afgelopen zaterdag. U geeft toch ook?  …lees verder

Dagboek “Getuigen”

Dagboek Getuigen

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna over de gemeenschap als oefenplek voor verdraagzaamheid, geduld, vergeving en samen delen. Vanaf Pasen willen we nadenken over hoe we dat kunnen laten zien naar buiten toe.

Een aantal kringen is al bezig  …lees verder

Diensten in de Stille Week

Jesaja 53: 7 - en deed zijn mond niet open

Het heet de Stille Week en als je er over leest dan is er niemand stil behalve die Ene. Zoals het al stond in Jesaja:

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is  …lees verder

2 april – Passion Junior!

The Passion junior

Passion Junior!

Kijkt u ook al uit naar de Passion van de EO? Goed nieuws! Dit jaar hoeft u niet naar Enschede, maar kunt u het live meemaken in Apeldoorn!

Op donderdagavond 2 april zal er een tocht worden gelopen door de wijk rondom de kerk. We vertrekken om 18.30 vanaf het kerkplein (Waalstraat 2,  …lees verder

Biddende Gemeente

Biddende Gemeente

Een biddende gemeente is een sterke gemeente. We zien naar elkaar om door voor elkaar te bidden, want we geloven dat we van God en elkaar afhankelijk zijn. Het hoort bij het gewone christelijke leven, waarin we elkaar bemoedigen (Hebr.10:24) en bijstaan.

De Werkgroep Gebed heeft een folder gemaakt. De folder geeft een overzicht van  …lees verder