Gezocht: jeugdwerker

Vanwege het vertrek van Simone de Jong zijn wij op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker met een hart voor God en voor onze jongeren. Wij zoeken iemand die vooral een initiërende en toerustende rol kan vervullen in onze grote gemeente met een florerend jeugdwerk.

Inhoud van het werk

Je hebt overzicht over het jeugdwerk binnen  …lees verder

Aangepaste dienst 18 februari

Op zondag 18 februari hebben we een kerkdienst met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze diensten worden jaarlijks gehouden volgens een interkerkelijk schema en ze sluiten aan bij de aangepaste Bijbelkringen die op verschillende dagen en plaatsen gehouden worden.

Het is mooi om te zien hoe een team betrokkenen al vele jaren  …lees verder

Gezocht: Secretaris Commissie van Beheer

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris van de CvB (m/v). De secretaris is lid van de CvB en praat mee over alle onderwerpen die aan de orde komen: financiën, beheer van de Tabernakelkerk, verbouwing, onderhoud, etc. Specifiek verzorgt de secretaris de agenda en de notulen van de vergaderingen.  …lees verder

Samen bouwen, samen groeien nummer 6

Nu het jaar van de verbouwing is aangebroken, kunnen we vaker nieuws melden! Bijeenkomst in de kerk Op 7 januari presenteerde het bouwteam, na de dienst, de plannen voor de verbouwing. De gemaakte keuzes werden toegelicht. Duidelijk werd wat wel en (nog) niet kan worden aangepakt. De financiële situatie kreeg aandacht. En de activiteitencommissie  …lees verder

21-28 januari: Week van gebed

Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van  …lees verder

17 mrt: LEV in de Tabernakelkerk

In het najaar van 2017 bracht LEV haar nieuwe album “Tussen Vrees en Veiligheid uit. Het is alweer het vierde album van de band die is uitgegroeid tot één van de beste christelijke bands in Nederland. Na de succesvolle tour in het najaar presenteert LEV dit voorjaar nog eens 5 nieuwe concertavonden en op zaterdag  …lees verder

‘Wat gebeurt er in een kerkdienst?’

Waarom krijgt de voorganger eigenlijk een hand van de ouderling van dienst? Waarom heft de voorganger bij de zegen zijn handen? Wat is een Bijbelforum eigenlijk?

Voor een antwoord op deze (en tal van andere) vragen kun je vanaf nu terecht op onze nieuwe pagina Wat gebeurt er in een kerkdienst? Ook wie nog  …lees verder

Tabernakelkerk in Apeldoorn wordt iets groter en krijgt opener uitstraling

De kerk krijgt een meer open uitstraling, onder meer aan de kant van Dok Zuid. © Steven van Kooten / Van Kooten architectuur

De Tabernakelkerk in Apeldoorn-Zuid komt er anders uit te zien. De Nederlands Gereformeerde Kerk Apeldoorn gaat het karakteristieke pand uitbreiden en opfrissen.

De kerk op de hoek van de 1e Wormenseweg  …lees verder

28 jan: Prayernight

Op zondag 28 januari sluiten we de week van gebed af met een jeugddienst over gebed. Ook deze bijeenkomst organiseren we weer samen met de GKV Centrum. Tot dan!  …lees verder

2018 wordt het jaar van de verbouwing

2018 wordt het jaar van de verbouwing! Stapje voor stapje komt de verbouwing dichterbij. Was 2017 het jaar van veel voorbereidingen, in 2018 gaat het echt gebeuren! Op zondag 7 januari na de ochtenddienst krijgt u na een kopje koffie concrete informatie over wat we precies gaan verbouwen. Wat is er mogelijk en wat  …lees verder