Lees je Bijbel…

leesbijbel

Vanaf vandaag kun je op de Facebook-pagina van de Tabernakelkerk een dagelijks stukje bij het NBG Leesrooster vinden.

Ds Willem Smouter: “Bij terugkomst van vakantie willen we het goede ritme van dagelijks bijbel lezen weer oppakken. We hebben door de jaren heen gemerkt hoe belangrijk het voor je geloof is om zo’n moment met God  …lees verder

28 juni – Palet van middag- en avonddiensten

NGK-CGK-GKV

16.30 uur leerdienst in de Andreaskerk, voorganger ds. H. Jonkman (Dronten) 17.00 uur jeugddienst in de Voorhof, voorganger kand. Rien van den Berg (Dronten) 18.30 uur lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. voorganger ds. W. Smouter  …lees verder

6 sept: Startzondag 2015

Startzondag

Startzondag 2015 valt op 6 september. Dit keer als Gemeentedag van de kerk, vol met diverse activiteiten -voor jong en oud. Samen zijn, samen genieten, samen deelnemen.

We zijn van harte welkom op het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108. Bij goed weer hopen we veel tijd buiten te kunnen door brengen. Bij minder goed weer is  …lees verder

Collecte Noodhulp voor Nepal

nepal

Zondag 3 mei collecteren we voor noodhulp in Nepal na de aardbeving van afgelopen zaterdag. U geeft toch ook?  …lees verder

Dagboek “Getuigen”

Dagboek Getuigen

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna over de gemeenschap als oefenplek voor verdraagzaamheid, geduld, vergeving en samen delen. Vanaf Pasen willen we nadenken over hoe we dat kunnen laten zien naar buiten toe.

Een aantal kringen is al bezig  …lees verder

Diensten in de Stille Week

Jesaja 53: 7 - en deed zijn mond niet open

Het heet de Stille Week en als je er over leest dan is er niemand stil behalve die Ene. Zoals het al stond in Jesaja:

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is  …lees verder

2 april – Passion Junior!

The Passion junior

Passion Junior!

Kijkt u ook al uit naar de Passion van de EO? Goed nieuws! Dit jaar hoeft u niet naar Enschede, maar kunt u het live meemaken in Apeldoorn!

Op donderdagavond 2 april zal er een tocht worden gelopen door de wijk rondom de kerk. We vertrekken om 18.30 vanaf het kerkplein (Waalstraat 2,  …lees verder

Biddende Gemeente

Biddende Gemeente

Een biddende gemeente is een sterke gemeente. We zien naar elkaar om door voor elkaar te bidden, want we geloven dat we van God en elkaar afhankelijk zijn. Het hoort bij het gewone christelijke leven, waarin we elkaar bemoedigen (Hebr.10:24) en bijstaan.

De Werkgroep Gebed heeft een folder gemaakt. De folder geeft een overzicht van  …lees verder

20 maart – Israël-avond

CIS

Ds. Aart Brons werkt in Jeruzalem voor het “Centrum voor Israëlstudies” en komt op tournee in Nederland. Hij is Christelijk Gereformeerd predikant en de kerk van Apeldoorn-Zuid heeft hem uitgenodigd voor een informatieavond over zijn werk. Ook leden van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken; om meerdere redenen lijkt het  …lees verder

Belijdenis: “ik zwijg niet over uw goedheid”

Belijdenis2015

Afgelopen zondag deden zes jonge mensen belijdenis van hun geloof. In deze feestelijke dienst lazen we Psalm 40, die wel haast gemaakt lijkt voor zo’n gelegenheid. Over vaste grond onder je voeten nadat je in de modder vast zat, over een nieuw lied en een groeiend vertrouwen en bovenal de ervaring van “hier ben  …lees verder