Je kunt je diensten aanbieden voor de verbouwing

Talenten zijn er in allerlei soorten en maten. Het mooie is dat iedereen verschillend is en dat we daarmee binnen onze gemeente gegarandeerd beschikken over een breed scala aan talenten. En met deze talenten kunnen we anderen van dienst zijn. We willen alle gemeenteleden uitdagen om over hun talenten/ diensten na te denken en deze aan elkaar aan te bieden. En dat kan werkelijk van alles zijn: iets wat u/jij kunt, iets wat u/jij graag voor een ander wilt doen of iets waar u/jij zich graag voor in wilt zetten. Hiermee kunnen wij elkaar inspireren en elkaar (tijdens de verbouwing) blijven ontmoeten.  …lees verder

Paasbrood of gift voor zeilweekend 16+ jeugd

Wilt u een paasbrood bestellen dat kan via deze link.

Een paasbrood kost € 7,50 per stuk. Zondag 25 maart na de ochtenddienst delen we de paasbroden uit in de benedenzaal. Mocht u er niet zijn dan wordt het brood bij u thuis bezorgd.

Als u een gift wilt doen kan dat ook via deze  …lees verder

Zeilweekend 16+ jeugd op 15-16-17 juni

Dit jaar gaan we weer naar Friesland voor een gaaf zeilweekend. Ervaring met zeilen is helemaal niet nodig want we hebben een aantal ervaren kapiteins in ons midden. We vertrekken vrijdag 15 juni om 16 uur en zijn zondag 17 juni begin van de avond weer thuis. Het doel is vooral fun op het water  …lees verder

Gezocht: Ouderling Gemeentewerk

Met ingang van 1 september 2018 verloopt de ambtstermijn van Anja Busstra als ouderling Gemeentewerk. Er zijn door de gemeente het afgelopen najaar geen namen ingeleverd voor mensen die men geschikt achtte voor dit taakveld om haar op te volgen. Daarom proberen we het nu op een andere manier.

Als je zelf dit ambt  …lees verder

13 mrt: Vrienden gezocht voor statushouders

Integreren in een nieuwe samenleving en cultuur is niet eenvoudig. Het contact met Nederlanders is van groot belang om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving. Met het project ‘Meet & Connect’ willen we duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens vrienden  …lees verder

Samen bouwen samen groeien nr 7: de verbouwing komt dichtbij!

De bouw gaat beginnen op de dinsdag na Pasen! Dat komt nu dichtbij. De paasdiensten vieren we nog in de Tabernakelkerk, daarna wijken we uit. Christelijk Lyceum Vanaf 8 april tot september houden we onze diensten in het Christelijk Lyceum. Het is wat knusser dan we gewend zijn, maar er passen voldoende mensen  …lees verder

25 feb: Lof in het lijden

Zondag 25 februari is er een lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. Omdat we dan in de lijdenstijd voor Pasen zitten, is het thema “Lof in het lijden”. Dat geven we vorm door uit te gaan van de Psalmen die (zoals algemeen aangenomen wordt) Jezus gezongen heeft in de nacht dat Hij gevangen genomen werd: de Psalmen  …lees verder

9 mrt: Op reis naar de Gordel van Smaragd

Heeft u zich al opgegeven voor de gezamenlijke kerkenmiddag GKv-NGK-CGK? U bent vrijdag 9 maart vanaf 14.30 uur van harte welkom in ‘De Koningshof’, Generaal van Heutzlaan 55. Het programma start om 15.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Zr. Alie Boersema is op 9 maart net een week weer terug in Nederland; ze  …lees verder

Gezocht: jeugdwerker

Vanwege het vertrek van Simone de Jong zijn wij op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker met een hart voor God en voor onze jongeren. Wij zoeken iemand die vooral een initiërende en toerustende rol kan vervullen in onze grote gemeente met een florerend jeugdwerk.

Inhoud van het werk

Je hebt overzicht over het jeugdwerk binnen  …lees verder

Aangepaste dienst 18 februari

Op zondag 18 februari hebben we een kerkdienst met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze diensten worden jaarlijks gehouden volgens een interkerkelijk schema en ze sluiten aan bij de aangepaste Bijbelkringen die op verschillende dagen en plaatsen gehouden worden.

Het is mooi om te zien hoe een team betrokkenen al vele jaren  …lees verder