26 april – Palet van middag- en avonddiensten

NGK-CGK-GKV

16.30 uur jeugddienst in de Samuelkerk, voorganger ds. M. Oppenhuizen 17.00 uur leerdienst in de Koningshof, voorganger ds. B.C. Buitendijk (Bunschoten-Oost) 18.30 uur lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. voorganger br. Jan van Raalte – Zalk  …lees verder

Dagboek “Getuigen”

Dagboek Getuigen

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna over de gemeenschap als oefenplek voor verdraagzaamheid, geduld, vergeving en samen delen. Vanaf Pasen willen we nadenken over hoe we dat kunnen laten zien naar buiten toe.

Een aantal kringen is al bezig  …lees verder

Diensten in de Stille Week

Jesaja 53: 7 - en deed zijn mond niet open

Het heet de Stille Week en als je er over leest dan is er niemand stil behalve die Ene. Zoals het al stond in Jesaja:

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is  …lees verder

2 april – Passion Junior!

The Passion junior

Passion Junior!

Kijkt u ook al uit naar de Passion van de EO? Goed nieuws! Dit jaar hoeft u niet naar Enschede, maar kunt u het live meemaken in Apeldoorn!

Op donderdagavond 2 april zal er een tocht worden gelopen door de wijk rondom de kerk. We vertrekken om 18.30 vanaf het kerkplein (Waalstraat 2,  …lees verder

Biddende Gemeente

Biddende Gemeente

Een biddende gemeente is een sterke gemeente. We zien naar elkaar om door voor elkaar te bidden, want we geloven dat we van God en elkaar afhankelijk zijn. Het hoort bij het gewone christelijke leven, waarin we elkaar bemoedigen (Hebr.10:24) en bijstaan.

De Werkgroep Gebed heeft een folder gemaakt. De folder geeft een overzicht van  …lees verder

20 maart – Israël-avond

CIS

Ds. Aart Brons werkt in Jeruzalem voor het “Centrum voor Israëlstudies” en komt op tournee in Nederland. Hij is Christelijk Gereformeerd predikant en de kerk van Apeldoorn-Zuid heeft hem uitgenodigd voor een informatieavond over zijn werk. Ook leden van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken; om meerdere redenen lijkt het  …lees verder

Belijdenis: “ik zwijg niet over uw goedheid”

Belijdenis2015

Afgelopen zondag deden zes jonge mensen belijdenis van hun geloof. In deze feestelijke dienst lazen we Psalm 40, die wel haast gemaakt lijkt voor zo’n gelegenheid. Over vaste grond onder je voeten nadat je in de modder vast zat, over een nieuw lied en een groeiend vertrouwen en bovenal de ervaring van “hier ben  …lees verder

Vergeven kost veel en brengt veel

vergeving

Vergeving is een van de kostbaarste thema’s van het geloof. Dat God ons vergeeft, maar ook dat wij elkaar vergeven. Dat zit aan elkaar vast, maar hoe precies?

We lezen de woorden van Jezus: al zondigt je buurman zeven keer per dag tegen je, en hij komt terug en heeft berouw – dan zul je  …lees verder

18 februari – Geloofsopvoeding

Logo Geloofsopvoedkringen

Sprekersavond 18 februari

Voor: Opvoeders van jongeren tussen 0 en 20 jaar

Spreker: Arjet Borger

Thema: Seksualiteit

Locatie: Tabernakelkerk, Waalstraat 2

Aanvang: 20.00 uur, thee/koffie vanaf 19.45 uur

18-24 januari – Week van Gebed

Logo WeekVanGebed

Week van gebed

Thema: Dorst? Gezamenlijk bidden van 19.30 tot 20.30 uur

Ma 19 jan Andreaskerk, Anklaarseweg 185

Di 20 jan Tabernakelkerk, Waalstraat 2

Wo 21 jan Vergadering van Gelovigen, Hoofdstraat 220

Do 22 jan Baptisten Gemeente, Bosweg 77

Vrij 23 jan Samuelkerk, Talingweg 41

Za 24 jan Pinkstergemeente Filadelfia, Langeweg 105

 …lees verder