Verbouwing: definitief ontwerp goedgekeurd

Afgelopen donderdag 30 maart is op de gemeenteavond het Definitief Ontwerp gepresenteerd van de verbouwing van de Tabernakelkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben hun instemming betuigd met de plannen. De kerkenraad zal nu opdracht gaan geven om de plannen te gaan uitvoeren.

Download Definitef Ontwerp Tabernakelkerk verbouwing 2017 (pdf) Zie pagina over het hele project  …lees verder

9 apr: ‘Zie het Kruis’ door Gospelkoor His Voice

Op 9 april zal Gospelkoor His Voice het stuk ‘Zie het Kruis’ uitvoeren in een dienst van 6GK in kerkgebouw De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101 in Apeldoorn. Het is al sinds 8 jaar dat His Voice het verhaal van Passie en Pasen op deze wijze vertolkt. Het blijft nog altijd indrukwekkend om in anderhalf uur  …lees verder

Sportfreaks zoekt medewerkers

Rebound (Sportfreaks) wordt geouden van 22 t/m 28 april en er worden medewerkers gezocht.  …lees verder

26 mrt: Palet van middag- en avonddiensten

Inmiddels mogen wij als leden van de NGK, GKV en CGK Apeldoorn elkaar geregeld ontmoeten tijdens een van de drie middag/avonddiensten op de laatste zondag van de maand. Ook voor de verschillende gezamenlijke diensten op 26 maart nodigen wij u van harte uit:

16.30 uur leerdienst in de Samuelkerk, voorganger: ds. M. Oppenhuizen 17.00 uur  …lees verder

30 mrt: Gemeenteavond verbouwing en financiën

Kerkzaal, opstelling A

Uitnodiging voor de gemeenteavond van de Tabernakelkerk op 30 maart 2017 in de benedenzaal van de kerk, over de verbouwing van ons kerkgebouw en de financiën van de kerk.

Inloop 19.30 uur, start van de vergadering 20.00 uur.

 

Lieve Broeders en Zusters,

Graag wil ik u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond die gehouden  …lees verder

Digitale berichten van de Tabernakelkerk

Zowel leden als belangstellenden van de Tabernakelkerk kunnen zich inschrijven voor de Nieuwsbrieven.

U kunt drie soorten digitale berichten ontvangen van de Tabernakelkerk:

Dienstbetoon digitaal Incidentele berichten Zondagse mededelingen

Voor het verzenden van deze mails is er één verzendlijst, waarop u uw voorkeur voor een of meer van deze berichten kunt aangeven. Bestaande adressen  …lees verder

29 mrt: Geloofsopvoedingsavond

We nodigen jou als ouder, jongerenwerker, kerkenraadslid betrokken bij onze jongeren tussen 0 en 20 jaar van harte uit voor deze avond!

Wietske Noordzij van Raise Up komt deze avond spreken over rouwverwerking. (Vorig jaar heeft Wietske een boeiende avond verzorgd over vader- en moederschap!) Dienstbetoon, 17 maart 2017 15

Wat is rouwverwerking? In eerste  …lees verder

19 mrt: Time Out worship avond “God maakt vrij”

Een nieuwe Time Out avond is gepland op 19 maart. Dit keer zal het een gezellige en inspirerende Worship avond waar iedereen van harte welkom is. Het thema is “God maakt vrij”. De band is samengesteld met muzikanten uit onze gemeente aangevuld met muzikanten uit de Tabernakelkerk en Samuelkerk. We starten om 19:30 uur. De  …lees verder

2 apr: Sing-Eet-Fairtrade

Op zondag 2 april is er weer een Sing-Eet gepland. Dit keer een speciale editie, namelijk de Sing-Eet-Fairtrade. Deze sing-eet is geïnspireerd door een bijbelkring die afgelopen seizoen de Micha Cursus heeft gevolgd. In de Micha Cursus leer je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’ (Micha 6:8), dichtbij en ver weg. Dit willen  …lees verder

Terugblik gezamenlijke koffiemiddag met CGK en GKV

Donderdagmiddag 16 febr. was dit jaar de gezamenlijke kerkenmiddag in de Tabernakelkerk.

Na een welkom met koffie/ thee en cake worden we welkom geheten door Toos Buitenhuis.

Na het zingen van Gez. 434 “Lof zij de Heer’ leest Jan van Raalte (pastoraal werker) met ons over mens en dier in Gods wonderbare schepping.

We  …lees verder