Stille Week: Passie met Petrus

Passie-petrus

Het is goed gebruik om in de Stille Week ruimte vrij te maken om biddend samen te zijn en om God en elkaar te ontmoeten in de eigen en gezamenlijke diensten. Op donderdag en zaterdag zijn we met de Christelijke Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde kerken samen. Op vrijdag en zondag hebben we elk onze viering,  …lees verder

Donderdag Samen delen

matzes

Op Witte Donderdag hebben we om 19.30 uur een viering, met Avondmaal, samen met de drie Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn, in de Tabernakelkerk.

We denken dan aan de eerste viering van het Avondmaal, zoals Jezus die hield met zijn leerlingen. Een Pesach-maaltijd was het, met ongedesemd brood – wat wij matzes noemen. Om die  …lees verder

Palet van middag- en avonddiensten

NGK-CGK-GKV

Zondag 30 maart heeft de tweede dienst weer een bijzonder karakter. Op de laatste zondag van de maand hebben we bij wijze van proef een gecombineerde dienst van vijf kerken op drie plaatsen, met elk een eigen karakter. De kerkenraden nodigen u en jullie uit om naar keuze een van de volgende drie diensten  …lees verder

Een feestelijk gewaad

hogeprhoofd

Om het Feest van genade echt te vieren, dachten we vorige week speciaal na over zonde als het grootste probleem. Je staat er niet alleen schuldig door maar het maakt je ook vuil. Vandaag aandacht voor de vuile kleren die God wil vernieuwen. We lezen over de hogepriester van vlak na de ballingschap. Het was  …lees verder

13 april: Wandeling wijk West

wandeling 13 april 2014

6 april: Sing & Eet

Logo Sing-Eet

Wat was het een feest de eerste Sing&Eet zondag 9 maart!

Uiteraard hebben we het een en ander geëvalueerd en we passen hier en daar wat aan, maar aan de vorm houden we vast.

En er komt er snel weer één aan, namelijk 6 april. De volgende zijn gepland na de zomer, te weten 5  …lees verder

Beelden bij genade

Feest van genade

Waar denkt u aan als u het woord ‘genade’ hoort? Komen er bepaalde beelden of symbolen naar voren? Of welk beeld vindt u erg passen bij genade? Hierbij een aantal afbeeldingen die gemeenteleden ons stuurden, we zouden het leuk vinden meer beelden te ontvangen!

 

Bijna niet te geloven, nieuw leven te midden van  …lees verder

Ervaring na de tweede groeigroepavond

hand-in-hand

Naar aanleiding van de tweede themaweek  ‘zonde de grootste vijand’ tijdens het project Feest van Genade onderstaand gedicht wat door één van onze gemeenteleden werd gestuurd om te delen:

satan zegt: Kijk eens om je heen Jezus zegt: Zie op Mij

satan zegt: Hier kom je nooit meer uit Jezus  …lees verder

Afsluitend Paasontbijt Feest van Genade

ontbijt

 

Op Paasmorgen, 20 april, willen we het project Feest van Genade feestelijk afsluiten met een paasontbijt met de hele gemeente. Voorafgaande aan de morgendienst willen we vanaf 08:45 met elkaar genieten van een gevarieerd ontbijt. Tijdens het ontbijt is er volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen over de afgelopen periode. Het is de  …lees verder

Zonde het grootste probleem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We hebben vandaag bidstond voor gewas en arbeid. En we denken na over zonde als het grootste probleem. Die twee liggen dicht tegen elkaar aan: bij de bidstond voor het gewas denken we aan de regenboog als teken van Gods belofte dat hij de aarde trouw blijft.

Maar dat gebeurde wel net na het grootste  …lees verder