Tabernakelkerk > Agenda

29 april: Palet van middag- en avonddiensten

Voor de verschillende gezamenlijke diensten op 29 april nodigen wij u van harte uit: 18.30 uur Leerdienst Samuëlkerk Voorganger ds. M. Oppenhuizen 17.00 uur Jeugddienst De Voorhof 18.30 uur Lofprijzingsdienst Koningshof, voorganger ds. W. Smouter  …lees verder

27 mei: Jona-oratorium “Duif of havik”

Op zondag 27 mei is er een bijzondere gezamenlijke middagdienst (aanvang 17:00), die plaatsvindt in De Voorhof (Gijsbrechtgaarde 101, Apeldoorn). Het “Koor voor kerkmuziek” voert dan het Jona-oratorium “Duif of havik” uit. In 17 delen wordt het spannende èn humoristische verhaal verteld over de profeet Jona, die naar de grote stad Ninevé moet om deze  …lees verder

Zeilweekend 16+ jeugd op 15-16-17 juni

Dit jaar gaan we weer naar Friesland voor een gaaf zeilweekend. Ervaring met zeilen is helemaal niet nodig want we hebben een aantal ervaren kapiteins in ons midden. We vertrekken vrijdag 15 juni om 16 uur en zijn zondag 17 juni begin van de avond weer thuis. Het doel is vooral fun op het water  …lees verder

13 mrt: Vrienden gezocht voor statushouders

Integreren in een nieuwe samenleving en cultuur is niet eenvoudig. Het contact met Nederlanders is van groot belang om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving. Met het project ‘Meet & Connect’ willen we duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens vrienden  …lees verder

25 feb: Lof in het lijden

Zondag 25 februari is er een lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. Omdat we dan in de lijdenstijd voor Pasen zitten, is het thema “Lof in het lijden”. Dat geven we vorm door uit te gaan van de Psalmen die (zoals algemeen aangenomen wordt) Jezus gezongen heeft in de nacht dat Hij gevangen genomen werd: de Psalmen  …lees verder

9 mrt: Op reis naar de Gordel van Smaragd

Heeft u zich al opgegeven voor de gezamenlijke kerkenmiddag GKv-NGK-CGK? U bent vrijdag 9 maart vanaf 14.30 uur van harte welkom in ‘De Koningshof’, Generaal van Heutzlaan 55. Het programma start om 15.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Zr. Alie Boersema is op 9 maart net een week weer terug in Nederland; ze  …lees verder

Aangepaste dienst 18 februari

Op zondag 18 februari hebben we een kerkdienst met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze diensten worden jaarlijks gehouden volgens een interkerkelijk schema en ze sluiten aan bij de aangepaste Bijbelkringen die op verschillende dagen en plaatsen gehouden worden.

Het is mooi om te zien hoe een team betrokkenen al vele jaren  …lees verder

17 mrt: LEV in de Tabernakelkerk

In het najaar van 2017 bracht LEV haar nieuwe album “Tussen Vrees en Veiligheid uit. Het is alweer het vierde album van de band die is uitgegroeid tot één van de beste christelijke bands in Nederland. Na de succesvolle tour in het najaar presenteert LEV dit voorjaar nog eens 5 nieuwe concertavonden en op zaterdag  …lees verder

28 jan: Prayernight

Op zondag 28 januari sluiten we de week van gebed af met een jeugddienst over gebed. Ook deze bijeenkomst organiseren we weer samen met de GKV Centrum. Tot dan!  …lees verder

16 jan Alpha: ontmoeten en ontdekken

Tien avonden samen eten en praten over de basis van jouw geloof en wat je daarin bezighoudt, wat je twijfels en vragen zijn. Vraag je je bijvoorbeeld af: “waar is God nu? Hij lijkt zo ver weg in mijn leven” of ben je je geloofsenthousiasme van eerder kwijt of wil je nagaan of het christelijk  …lees verder