Tabernakelkerk > Agenda

9 apr: ‘Zie het Kruis’ door Gospelkoor His Voice

Op 9 april zal Gospelkoor His Voice het stuk ‘Zie het Kruis’ uitvoeren in een dienst van 6GK in kerkgebouw De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101 in Apeldoorn. Het is al sinds 8 jaar dat His Voice het verhaal van Passie en Pasen op deze wijze vertolkt. Het blijft nog altijd indrukwekkend om in anderhalf uur  …lees verder

26 mrt: Palet van middag- en avonddiensten

Inmiddels mogen wij als leden van de NGK, GKV en CGK Apeldoorn elkaar geregeld ontmoeten tijdens een van de drie middag/avonddiensten op de laatste zondag van de maand. Ook voor de verschillende gezamenlijke diensten op 26 maart nodigen wij u van harte uit:

16.30 uur leerdienst in de Samuelkerk, voorganger: ds. M. Oppenhuizen 17.00 uur  …lees verder

30 mrt: Gemeenteavond verbouwing en financiën

Kerkzaal, opstelling A

Uitnodiging voor de gemeenteavond van de Tabernakelkerk op 30 maart 2017 in de benedenzaal van de kerk, over de verbouwing van ons kerkgebouw en de financiën van de kerk.

Inloop 19.30 uur, start van de vergadering 20.00 uur.

 

Lieve Broeders en Zusters,

Graag wil ik u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond die gehouden  …lees verder

29 mrt: Geloofsopvoedingsavond

We nodigen jou als ouder, jongerenwerker, kerkenraadslid betrokken bij onze jongeren tussen 0 en 20 jaar van harte uit voor deze avond!

Wietske Noordzij van Raise Up komt deze avond spreken over rouwverwerking. (Vorig jaar heeft Wietske een boeiende avond verzorgd over vader- en moederschap!) Dienstbetoon, 17 maart 2017 15

Wat is rouwverwerking? In eerste  …lees verder

19 mrt: Time Out worship avond “God maakt vrij”

Een nieuwe Time Out avond is gepland op 19 maart. Dit keer zal het een gezellige en inspirerende Worship avond waar iedereen van harte welkom is. Het thema is “God maakt vrij”. De band is samengesteld met muzikanten uit onze gemeente aangevuld met muzikanten uit de Tabernakelkerk en Samuelkerk. We starten om 19:30 uur. De  …lees verder

2 apr: Sing-Eet-Fairtrade

Op zondag 2 april is er weer een Sing-Eet gepland. Dit keer een speciale editie, namelijk de Sing-Eet-Fairtrade. Deze sing-eet is geïnspireerd door een bijbelkring die afgelopen seizoen de Micha Cursus heeft gevolgd. In de Micha Cursus leer je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’ (Micha 6:8), dichtbij en ver weg. Dit willen  …lees verder

14 mrt: Heb jij een hart voor jongeren?

Timon wil pleegkinderen zoals Michaël, thuisloze jongeren, tienermoeders of jonge vluchtelingen een plek bieden, waarvan ze later kunnen zeggen: ‘hier voelde ik me thuis, bij Timon keken mensen naar me om’.

Timon zoekt: • Pleegouders voor kinderen of tieners • Goede buren voor thuisloze jongeren en tienermoeders • Gastgezinnen of maatjes voor jonge vluchtelingen

Pleegouders  …lees verder

Opwekking Pinksterconferentie Tabtown 2017

Gods geest geeft LEV

De inschrijving voor kamperen Opwekking is inmiddels geopend.

Voor wie dit jaar voor het eerst meegaat, of het niet kan onthouden een paar belangrijke zaken: Je moet jezelf en je medekampeerders zelf aanmelden via de site van opwekking.

Hoe eerder eenieder zich opgeeft hoe gunstiger ons veld. Als je je hebt  …lees verder

10 feb: Avondmaal ouderen

Zondag 12 februari hopen we het heilig Avondmaal te vieren. Voor ieder die moeite heeft om het in de grote dienst mee te maken, houden we op de vrijdag daarvoor ’s middags om 15.00 uur een korte viering in de benedenzaal van de kerk. Aansluitend drinken we koffie en thee. Ieder die het aan gaat  …lees verder

Vanaf 7 feb: Explore More!

Naast de al bestaande Tienercat, Denkstof en Explore groepen, start er vanaf dinsdag 7 februari een nieuwe catechisatiegroep, genaamd Explore More!

Wat gaan we doen?

8 dinsdagavonden gezellig samen met de ‘reguliere Explore groep’ eten vanaf 18.15 in Koffiehuis Schenkers (van Kinsbergenstraat 8a).

Van 19.15 onder leiding van dominee Smouter en  …lees verder