Tabernakelkerk > Vacatures

Gezocht: Ouderling Gemeentewerk

Met ingang van 1 september 2018 verloopt de ambtstermijn van Anja Busstra als ouderling Gemeentewerk. Er zijn door de gemeente het afgelopen najaar geen namen ingeleverd voor mensen die men geschikt achtte voor dit taakveld om haar op te volgen. Daarom proberen we het nu op een andere manier.

Als je zelf dit ambt  …lees verder

Gezocht: jeugdwerker

Vanwege het vertrek van Simone de Jong zijn wij op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker met een hart voor God en voor onze jongeren. Wij zoeken iemand die vooral een initiërende en toerustende rol kan vervullen in onze grote gemeente met een florerend jeugdwerk.

Inhoud van het werk

Je hebt overzicht over het jeugdwerk binnen  …lees verder

Gezocht: Secretaris Commissie van Beheer

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris van de CvB (m/v). De secretaris is lid van de CvB en praat mee over alle onderwerpen die aan de orde komen: financiën, beheer van de Tabernakelkerk, verbouwing, onderhoud, etc. Specifiek verzorgt de secretaris de agenda en de notulen van de vergaderingen.  …lees verder

Gezocht: leden ondersteunend pastoraal team

In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is. Het werk van ouderlingen en pastoraal bezoekers is daar van onschatbare waarde bij. Soms is er iets extra’s nodig, bijvoorbeeld als je psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar je zelf niet uitkomt.

In de  …lees verder