Tabernakelkerk > Door de week > Bijbelkringen

Bijbelkringen

Opmerking: er zijn ook bijbelkringen die bij een bepaalde wijk behoren. Deze vind je onder de wijkinformatie.

Achim

Achim is een kleine bijbelstudiekring. We bestaan nu al een aantal jaren. De deelnemers wonen verspreid over Apeldoorn. Ons doel is het bestuderen van Gods Woord. Wij doen dit, door het behandelen van een bijbelboek, soms uit het Oude Testament, dan weer uit het Nieuwe Testament. We lezen gezamenlijk en bespreken wat we hebben gelezen. Vaak gebruiken we daarbij een aantal naslagwerken. Heel af en toe hebben we ter afwisseling een thema-avond.

Iedereen is welkom. Tweewekelijks op de dinsdagavond, de locatie rouleert (bij de deelnemers thuis). Meestal van 20.00-22.00 uur. Contactpersonen: Hans en Romy Janse, e-mail: romy_hans@hetnet.nl.

Connect!

In 2012 is de interkerkelijke Bijbelstudiegroep: Connect! gestart. Deze Bijbelstudiegroep is voor leden van de GKV, NGK en CGK en iedereen die zich aan een van deze kerken verwant voelt. Doel van de Bijbelstudie is om met elkaar God in de Bijbel te leren kennen. Als leidraad voor de Bijbelstudies gebruiken we thema’s en teksten uit preken van Tim Keller (Redeemer Church).

De Bijbelstudie vindt eens per maand plaats bij een van de deelnemers thuis. Bij interesse, graag een mailtje naar g.beesten@live.nl

Koersvast

Bijbelkring Koersvast is een kleine kring en bestaat alweer enkele jaren. Bijbelstudie, goede gesprekken en elkaar ontmoeten zijn belangrijke elementen. Welk thema of Bijbelboek we precies gaan behandelen bespreken we met elkaar aan het begin van het nieuwe seizoen. Iedereen is welkom.

Tweewekelijks op woensdagavond van 20u tot 22u. De locatie rouleert (bij de deelnemers thuis). Contactpersoon: Christa Blok, e-mail blokall@wanadoo.nl