Tabernakelkerk > Door de week > Themakringen

Themakringen

25+ kring

De 25+ kring bestaat uit ongeveer 8 leden. Het gezelschap is erg divers, de meeste van ons zijn tussen de 25 en de 35 jaar oud (met her en der wat uitschieters naar boven en beneden :-)). We komen eens in de twee weken bij elkaar op maandag, vanaf 18.30 uur. Op zo’n avond komen we bij een van de kringleden thuis, we beginnen met een maaltijd en praten gezellig bij. Vervolgens behandelen we een inhoudelijk thema. Dat kan het jaarthema van de kerk zijn, maar ook een bijbelboek of nog iets anders. Ons doel is, naast inhoudelijk bezig te zijn, elkaar beter te leren kennen, van alles met elkaar te delen en elkaar te helpen waar nodig.

Alle 25+ers zijn van harte welkom! Contactpersoon: Ronald Vonk (e-mail: ronald.vonk@gmail.com).

Leeskring

Wij zijn een enthousiast groepje gemeenteleden dat ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar komt om een boek te bespreken. We hebben geen vaste avond, maar leggen steeds in onderling overleg de volgende avond vast. De te bespreken boeken kiezen we natuurlijk zelf uit en liggen op het vlak van maatschappij, theologie en (medische) ethiek.
Sommigen lezen heel graag en delen graag eens hun leeservaringen met anderen, voor anderen is de kring juist een stok achter de deur om eens maatschappelijk relevante boeken te lezen.
Wees van harte welkom om je bij ons aan te sluiten, welke leeftijd je ook hebt!

Neem voor meer informatie contact op met Henk van der Does (mail: henk.van.der.does@xs4all.nl).

Stellenkring 2.0

Wie zijn wij? Vijf stellen in de leeftijd van ongeveer tussen de 25 en de 35 jaar die 1x per 3 weken op woensdagavond bij elkaar komen. We hebben elkaar leren kennen voor de zomer door een aantal avonden gebruik te maken van ‘Kaarten op tafel’, en zijn nu net na de zomer gestart met een bijbelstudieboekje “Worden als Jezus” van Max Lucado. Naast de bijbelstudie en de gesprekken hierover, vinden wij de ontmoeting met elkaar en de bijbehorende gezelligheid erg belangrijk.

Als (jonger) stel op zoek naar een bijbelstudiegroep? Er is nog eventueel ruimte voor 1 à 2 stellen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met: Wiljan en Klaske de Haan (e-mail: klaskeenwiljan@gmail.com)

Sportfreaks

Sportfreaks is de sportbediening vanuit de Tabernakelkerk in de wijk Apeldoorn Zuid dat gericht is op het naar buitenkerkelijken toe getuigen van de Heer. Dit gebeurt tijdens de pauze door middel van drama of een verhaal en daarnaast proberen we door vriendschappen met de kinderen aan te gaan iets over te dragen van de liefde van Jezus voor hen. In de meivakantie organiseert Sportfreaks jaarlijks een sport- en evangelisatieweek, genaamd Rebound. Een team enthousiaste jongeren, grotendeels uit de eigen gemeente, sporten een week lang met jongeren in de buurt en dragen het evangelie uit.

Voor jongeren van ongeveer 6 tot 18 jaar die van sporten houden. Gedurende mei t/m oktober op de 2e en 4e zondag van de maand van 13:00 – 15:00 uur in het Zuiderpark, ter hoogte van buurthuis Maasstraat. Exacte data staan vermeld op de website van Sportfreaks. Opgeven voor de maandelijkse nieuwsflits kan door een mailtje te sturen naar info@sportfreaksonline.nl.