Noord

NoordWie doet wat in wijk Noord

Bijbelkring Noord

Bijbelkring Noord is de enige in zijn soort in de wijk Noord, wat overigens niet wil zeggen dat leden van buiten de wijk niet welkom zijn. Het is een vrij stabiele groep die bestaat uit ongeveer 14 leden. Er wordt één keer in de 3 weken vergaderd. Zowel de vergaderplaats als de leiding van de avond wordt per toerbeurt geregeld. Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster voor het hele jaar gemaakt. De kring is nogal praktijkgericht. Wat zegt de Bijbel over onze houding t.o.v. van God en onze naaste zowel in eigen kring, in de kerk als ook in samenleving. Doordat de kring weinig mutaties kent heerst er een sfeer van onderling vertrouwen, die het mogelijk maakt zaken naar voren te brengen waar je niet zo snel mee te koop loopt. Iedereen is welkom. De leeftijd varieert van 30 tot 80+.

Een keer in de 3 weken op dinsdagavond, aanvang 20.00 uur, bij een van de leden thuis. Er is een inloop met koffie en na afloop is er meestal nog gelegenheid voor een drankje. Harry Veldman, e-mail harry.veldman@wxs.nl.