West

West

Wie doet wat in wijk West

Bijbelkring West

Bijbelkring West is een al lang bestaande kring (sinds 1973) die wordt bezocht door zusters en broeders uit de wijk West. Onze kring heeft ongeveer 20 leden, waarvan enkelen uit een andere wijk komen. We beginnen het seizoen in de week na de startzondag en bepalen dan met elkaar welke onderwerpen we gaan bespreken. Dit kan zijn een bijbelboek of een boekje over een min of meer actueel onderwerp. Het onderwerp wordt door één van de leden ingeleid, waarna we er met elkaar verder over doorpraten. Om 22 uur wordt de bijbelstudie afgesloten en blijft het merendeel van de leden voor onderling contact nog enige tijd bij elkaar. Als leden van de kring hebben we ook aandacht voor medebroeders en -zusters, vooral uit onze wijk, bidden voor hen en zien naar elkaar om.

Onze leden zijn merendeel 50+, jongere en oudere leden zijn van harte welkom. We komen eenmaal per drie weken bij elkaar op donderdagavond bij een van de leden thuis. Coördinatoren: Lex en Sjaan Dijkman; e-mailadres: dijkm656@planet.nl

Bijbelkring West 1/2/3

De kring is in 2001 opgericht vanuit het idee dat leden van gemeentekring West 1/2/3 gezamenlijk aan bijbelstudie doen. We bereiden de avonden om beurten voor. Aan het begin van het seizoen spreken we samen af wat we het komende jaar gaan bespreken. Naast gebed, zingen en het lezen uit de bijbel is het onderlinge contact voor ons belangrijk. Het gesprek naar aanleiding van een bijbelgedeelte leidt vaak tot een gesprek over het persoonlijke (geloofs)leven. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wij verwelkomen met name graag leden van gemeentekring West 1/2/3. Ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom! Driewekelijks op woensdagavond, de locatie rouleert (bij de deelnemers thuis) van 20-22 uur. Ietze Oostinga, e-mail: iwoostinga@gmail.com.

West gezellig

West gezellig is eigenlijk een tak van een van de oudste kringen van onze gemeente. Een aantal mensen uit de wijk Orden hebben een groep gevormd die eens in de vijf à zes weken bij elkaar waren op zondagavond, niet zozeer een bijbelclub maar echt voor gezelligheid, alles was bespreekbaar. Aanvankelijk de jongerenkring van West, alleen werd de jongerenkring steeds ouder en werd de naam wat lastig voor jonge mensen die bij de kring kwamen (“zo jong zijn jullie toch ook niet meer”). Dus zo hebben wij een nieuwe naam bedacht en dat is “West gezellig” geworden. De groep is niet meer zo heel groot maar zeker nog heel gezellig, nog steeds geen Bijbelkring of Gebedskring maar we komen nog steeds bij elkaar en bespreken lief en leed. Contact: Remko Koorn.