Zuid

Zuid

Wie doet wat in wijk Zuid

Bijbelkring Zuid

Bijbelkring Zuid bestaat uit ongeveer 12 leden uit de wijk Apeldoorn Zuid en buitengebieden Zuid. We komen een keer in de drie weken bij elkaar op de dinsdagavond. We denken er over om dit in het nieuwe seizoen (2007-2008) te verplaatsen naar de zondagavond. Om de beurt bereiden we de avond voor. Soms behandelen we een bijbelboek, andere keren een boekje of een vrij onderwerp als daar behoefte aan is. Iedereen is welkom

Een keer in de drie weken op maandagavond. Alies Bernard, e-mail: a_bernard@hetnet.nl