Tabernakelkerk > Jeugd > Jeugdraad

Jeugdraad

Missie

De Tabernakelkerk is een christelijke gemeente die hart voor God en voor jongeren heeft. We zetten ons in om jongeren van 4 t/m 25 jaar te bereiken met Gods liefde, hen te helpen groeien in geloof, waarbij ze ontdekken wat hun gaven en talenten zijn, andere christenen kunnen ontmoeten en leren om Hem met hun leven te eren.

Visie

Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het  daardoor mogelijk is om in relatie met Hem te leven. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren de komende 5 jaar op verschillende manieren gestimuleerd worden om een leven met Jezus vorm te geven. Ouders vinden we een belangrijke schakel en willen we de komende jaren ondersteuning aanbieden in de geloofsopvoeding. Daarnaast spelen vrienden een belangrijke rol en daarom willen we investeren in relationeel jongerenwerk. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende jeugdwerkactiviteiten willen we doelgericht samenwerken in de boven- en onderbouw.

Samenstelling

Jeugdwerkschema2012