Digitale berichten van de Tabernakelkerk

Zowel leden als belangstellenden van de Tabernakelkerk kunnen zich inschrijven voor de Nieuwsbrieven.

U kunt drie soorten digitale berichten ontvangen van de Tabernakelkerk:

Dienstbetoon digitaal Incidentele berichten Zondagse mededelingen

Voor het verzenden van deze mails is er één verzendlijst, waarop u uw voorkeur voor een of meer van deze berichten kunt aangeven. Bestaande adressen  …lees verder

29 mrt: Geloofsopvoedingsavond

We nodigen jou als ouder, jongerenwerker, kerkenraadslid betrokken bij onze jongeren tussen 0 en 20 jaar van harte uit voor deze avond!

Wietske Noordzij van Raise Up komt deze avond spreken over rouwverwerking. (Vorig jaar heeft Wietske een boeiende avond verzorgd over vader- en moederschap!) Dienstbetoon, 17 maart 2017 15

Wat is rouwverwerking? In eerste  …lees verder

19 mrt: Time Out worship avond “God maakt vrij”

Een nieuwe Time Out avond is gepland op 19 maart. Dit keer zal het een gezellige en inspirerende Worship avond waar iedereen van harte welkom is. Het thema is “God maakt vrij”. De band is samengesteld met muzikanten uit onze gemeente aangevuld met muzikanten uit de Tabernakelkerk en Samuelkerk. We starten om 19:30 uur. De  …lees verder

2 apr: Sing-Eet-Fairtrade

Op zondag 2 april is er weer een Sing-Eet gepland. Dit keer een speciale editie, namelijk de Sing-Eet-Fairtrade. Deze sing-eet is geïnspireerd door een bijbelkring die afgelopen seizoen de Micha Cursus heeft gevolgd. In de Micha Cursus leer je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’ (Micha 6:8), dichtbij en ver weg. Dit willen  …lees verder

Terugblik gezamenlijke koffiemiddag met CGK en GKV

Donderdagmiddag 16 febr. was dit jaar de gezamenlijke kerkenmiddag in de Tabernakelkerk.

Na een welkom met koffie/ thee en cake worden we welkom geheten door Toos Buitenhuis.

Na het zingen van Gez. 434 “Lof zij de Heer’ leest Jan van Raalte (pastoraal werker) met ons over mens en dier in Gods wonderbare schepping.

We  …lees verder

14 mrt: Heb jij een hart voor jongeren?

Timon wil pleegkinderen zoals Michaël, thuisloze jongeren, tienermoeders of jonge vluchtelingen een plek bieden, waarvan ze later kunnen zeggen: ‘hier voelde ik me thuis, bij Timon keken mensen naar me om’.

Timon zoekt: • Pleegouders voor kinderen of tieners • Goede buren voor thuisloze jongeren en tienermoeders • Gastgezinnen of maatjes voor jonge vluchtelingen

Pleegouders  …lees verder

Opwekking Pinksterconferentie Tabtown 2017

Gods geest geeft LEV

De inschrijving voor kamperen Opwekking is inmiddels geopend.

Voor wie dit jaar voor het eerst meegaat, of het niet kan onthouden een paar belangrijke zaken: Je moet jezelf en je medekampeerders zelf aanmelden via de site van opwekking.

Hoe eerder eenieder zich opgeeft hoe gunstiger ons veld. Als je je hebt  …lees verder

10 feb: Avondmaal ouderen

Zondag 12 februari hopen we het heilig Avondmaal te vieren. Voor ieder die moeite heeft om het in de grote dienst mee te maken, houden we op de vrijdag daarvoor ’s middags om 15.00 uur een korte viering in de benedenzaal van de kerk. Aansluitend drinken we koffie en thee. Ieder die het aan gaat  …lees verder

Vanaf 7 feb: Explore More!

Naast de al bestaande Tienercat, Denkstof en Explore groepen, start er vanaf dinsdag 7 februari een nieuwe catechisatiegroep, genaamd Explore More!

Wat gaan we doen?

8 dinsdagavonden gezellig samen met de ‘reguliere Explore groep’ eten vanaf 18.15 in Koffiehuis Schenkers (van Kinsbergenstraat 8a).

Van 19.15 onder leiding van dominee Smouter en  …lees verder

5 jan: Sing-Eet

Om 17:00 begint de gezamenlijke maaltijd met Sing-In om 18:30 uur. Voor de maaltijd graag opgeven bij Annelies Blacquière annelies.blacquiere@hotmail.com  …lees verder