Voorlopig kerkdiensten in het Christelijk Lyceum

Tot de verbouwing klaar is zijn onze morgendiensten om 10 uur in het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108 – ingang Vliegerlaan – parkeren bij Berg en Bos. Avonddiensten verschillend

Gezocht: Ouderling Gemeentewerk

Met ingang van 1 september 2018 verloopt de ambtstermijn van Anja Busstra als ouderling Gemeentewerk. Er zijn door de gemeente het afgelopen najaar geen namen ingeleverd voor mensen die men geschikt achtte voor dit taakveld om haar op te volgen. Daarom proberen we het nu op een andere manier.

Als je zelf dit ambt  …lees verder

13 mrt: Vrienden gezocht voor statushouders

Integreren in een nieuwe samenleving en cultuur is niet eenvoudig. Het contact met Nederlanders is van groot belang om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving. Met het project ‘Meet & Connect’ willen we duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens vrienden  …lees verder

Samen bouwen samen groeien nr 7: de verbouwing komt dichtbij!

De bouw gaat beginnen op de dinsdag na Pasen! Dat komt nu dichtbij. De paasdiensten vieren we nog in de Tabernakelkerk, daarna wijken we uit. Christelijk Lyceum Vanaf 8 april tot september houden we onze diensten in het Christelijk Lyceum. Het is wat knusser dan we gewend zijn, maar er passen voldoende mensen  …lees verder

25 feb: Lof in het lijden

Zondag 25 februari is er een lofprijzingsdienst in de Tabernakelkerk. Omdat we dan in de lijdenstijd voor Pasen zitten, is het thema “Lof in het lijden”. Dat geven we vorm door uit te gaan van de Psalmen die (zoals algemeen aangenomen wordt) Jezus gezongen heeft in de nacht dat Hij gevangen genomen werd: de Psalmen  …lees verder

9 mrt: Op reis naar de Gordel van Smaragd

Heeft u zich al opgegeven voor de gezamenlijke kerkenmiddag GKv-NGK-CGK? U bent vrijdag 9 maart vanaf 14.30 uur van harte welkom in ‘De Koningshof’, Generaal van Heutzlaan 55. Het programma start om 15.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Zr. Alie Boersema is op 9 maart net een week weer terug in Nederland; ze  …lees verder

Gezocht: jeugdwerker

Vanwege het vertrek van Simone de Jong zijn wij op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker met een hart voor God en voor onze jongeren. Wij zoeken iemand die vooral een initiërende en toerustende rol kan vervullen in onze grote gemeente met een florerend jeugdwerk.

Inhoud van het werk

Je hebt overzicht over het jeugdwerk binnen  …lees verder

Aangepaste dienst 18 februari

Op zondag 18 februari hebben we een kerkdienst met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze diensten worden jaarlijks gehouden volgens een interkerkelijk schema en ze sluiten aan bij de aangepaste Bijbelkringen die op verschillende dagen en plaatsen gehouden worden.

Het is mooi om te zien hoe een team betrokkenen al vele jaren  …lees verder

Gezocht: Secretaris Commissie van Beheer

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris van de CvB (m/v). De secretaris is lid van de CvB en praat mee over alle onderwerpen die aan de orde komen: financiën, beheer van de Tabernakelkerk, verbouwing, onderhoud, etc. Specifiek verzorgt de secretaris de agenda en de notulen van de vergaderingen.  …lees verder

Samen bouwen, samen groeien nummer 6

Nu het jaar van de verbouwing is aangebroken, kunnen we vaker nieuws melden! Bijeenkomst in de kerk Op 7 januari presenteerde het bouwteam, na de dienst, de plannen voor de verbouwing. De gemaakte keuzes werden toegelicht. Duidelijk werd wat wel en (nog) niet kan worden aangepakt. De financiële situatie kreeg aandacht. En de activiteitencommissie  …lees verder

21-28 januari: Week van gebed

Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van  …lees verder