David en de haat

  
dislikeToen Jezus voor de rechter Pilatus stond, wist die natuurlijk heel goed dat Jezus onschuldig was. Zijn vrouw had nog gezegd “bemoei je niet met deze rechtvaardige”. En toch wast hij zijn handen in onschuld.
Dat proces zie je in de relatie tussen Saul en David. Eerst had Saul z’n bevliegingen maar nu is het doden van David staand beleid geworden. Jonathans verdediging helpt niet. Achter de haat tegen de gezalfde zit een heel diep duister.
  •       Beluister preek over David en de haat - 1 Samuel 19: 1-8 - Willem Smouter