Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen??!!!”

  

een interactieve cursus voor pastoraal bezoekers en belangstellenden

hand-op-de-schouder-pastoraatDe pastorale contacten  worden in onze gemeente vooral door pastoraal bezoekers verzorgd.

Om hen daarbij te helpen wordt er jaarlijks een pastorale toerustingscursus aangeboden.

In de eerste plaats voor pastorale bezoekers en ouderlingen, maar ook belangstellende gemeenteleden zijn van harte welkom.

In de cursus komen  theorie en praktijk bij elkaar.

In hoofdlijnen ziet de cursus er als volgt uit:

  • wat is pastoraat en wat is je houding als pastor in het pastoraat
  • hoe voer je eigenlijk een gesprek
    • luistervaardigheden: belang en noodzaak van het luisteren in het pastoraat
    • zendervaardigheden: hoe zend ik  “boodschappen”
  • de plek van de bijbel in het pastoraat
  • de plek van het gebed in het pastoraat

Naast toerusting is er ook voldoende ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling van ervaring. Ook het werken in kleinere groepjes vormt een onderdeel.

Dit seizoen start DV deze cursus vanaf november op de volgende woensdagavonden: 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, en 5/2. Je kunt je tot 1 november  opgeven bij Jan van Raalte, raaltej@gmail.com.