Project: Feest van Genade

  

FeestVanGenadeLogoNa het jaarthema “Inburgeren in Gods Koninkrijk’ van afgelopen seizoen willen we dit seizoen als gemeente aan de slag gaan met het project “Feest van Genade”.

“Feest van Genade” is een verdiepend gemeenteproject, waarin we als gemeente worden stilgezet bij het wonder van Gods genade. In de periode voor Pasen laten we zes weken lang (van 3 maart-20 april)  als gemeente even al het andere rusten en gaan we samen op ontdekkingstocht naar de fundamenten van ons geloof.

Gemeentebreed

Het project bestaat uit zes themaweken die steeds starten met  een themazondag. Op deze zondag wordt in de preek het thema ingeleid. In het vervolg van die week staat het thema centraal bij alle activiteiten in de gemeente. Denk hierbij aan groeigroepen, thema-avonden en een bijbelleesrooster, ook de kinderen en jongeren betrekken we bij het project. Kortom een heel gevarieerd en gemeentebreed programma.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, worden alle andere kerkelijke activiteiten (zoals kerkenraad, kringbijeenkomsten, Bijbelstudiegroepen e.d.) in die periode, zoveel mogelijk, stilgelegd.

Uitgebreidere informatie volgt later dit seizoen. Tijdens de gemeenteavond in november vertellen we ook graag meer over het project. Eventuele vragen kunnen dan ook gesteld worden!

Agenda vrij

Het belangrijkste voor nu is dat u de periode van 3 maart tot 20 april alvast zoveel mogelijk vrij houdt in uw agenda zodat we ons straks als gemeente volledig op het project kunnen richten. We kijken uit naar een bijzondere en verdiepende manier om invulling te geven aan de 40-dagentijd!

Namens de gemeente-opbouwcommissie,

Tineke Boom en Corine Veldman