1 dec: Zingen uit het Nieuwe Liedboek

  

nwliedboekIn oktober hebben we in de gemeente voor het eerst kennis gemaakt met het nieuwe liedboek. Op zondag  1 december zullen we opnieuw een aantal liederen hieruit zingen. Bij drie liederen sta ik van tevoren even stil.

nlb289Het lied ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ is de nieuwe vertaling die Ria Borkent maakte van het bekende Opwekkingslied ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen.’ Misschien even wennen aan de nieuwe woorden, zeker als je met de ‘oude’ tekst zo vertrouwd bent. Maar het is wel mooi de tekst eens naast het Engelse origineel te leggen en te zien hoe deze vertaling daar dichtbij blijft.  Met dit lied klinken aan het begin van de dienst de woorden: Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht! In afhankelijkheid van Hem komen we immers bij elkaar!

nlb458Over dat licht zingen we nog een lied, namelijk bij het aansteken van de eerste adventskaars. Het licht van de kaarsen wordt gedurende de adventstijd steeds sterker, totdat we met kerst mogen vieren dat het licht in al zijn volheid doorbreekt met de geboorte van Jezus. Het lied ‘Zuivere vlam’ past bij dat uitzien naar de komst van Jezus, die zelf het licht van de wereld is, en ons van alle duisternis bevrijdt. De prachtige melodie werkt aanstekelijk, en omdat het lied zo kort is, nodigt het uit om het een aantal keer achter elkaar te zingen.

nlb466Het lied ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal!’ is een bekend lied uit het ‘oude’ liedboek (O kom, o kom Immanuel, Gezang 125). In het nieuwe liedboek is een aangepaste vertaling van Willem Barnard opgenomen, zoals die ook al te vinden was in de Evangelische Liedbundel (99). In elke strofe wordt een van de titels van de Messias uit het Oude Testament uitgewerkt. Deze titels worden telkens vooraf gegaan door de uitroep ‘O’, en om die reden worden ze de O-antifonen genoemd (antifoon = beurtzang). De zeven titels in dit lied zijn: O wijsheid, O Heer, O wortel van Isaï, O sleutel van David, O dageraad, O koning van de volken, O Emmanuël. De beginletters van de Latijnse titels (die ook zijn afgedrukt in het nieuwe liedboek) vormen van achter naar voren gelezen de woorden ERO CRAS, hetgeen betekent ‘Morgen zal ik er zijn’. Prachtig om in de adventstijd te zingen over deze namen die uiteindelijk hun vervulling vinden in Jezus Christus. Wel even goed opletten bij dit lied, want het refrein is qua ritme iets anders dan we gewend zijn.

Frank Schneider