Proef met andere avonddiensten

  

KALMAl in 2007 (rapport Diensten met karakter) besloten we dat de avonddienst mag ‘uitwaaieren’. Dat gaan we nog nadrukkelijker doen. Lofprijzing, jeugddienst iets als een zendingsavond, wijkbijeenkomsten, interactieve bijbelstudie, sing-in, en zo meer waarbij waarbij we kunnen afzien van de gebruikelijke liturgie. Al deze diensten beginnen ongewijzigd om 18.30 u., mede omdat de basiscatechese voor groepen 6-7-8 gewoon doorgaat.
Naast onze eigen plannen voor de tweede dienst speelde dit ook in de zusterkerken van CGK en GKV, waaruit voortvloeit dat we op de laatste zondag in de maand op drie plaatsen een specifieke dienst te houden, een vesper, een leerdienst en in de Tabernakelkerk jeugddienst of een lofprijzingsdienst.

Een uitvoeriger beschrijving hiervan, besproken in de kerkenraad en uitgedeeld op de gemeenteavond, is vanaf nu beschikbaar als Handreiking 103: