40 dagen Feest van Genade in de Tabernakelkerk

  

Feest van genadeVanaf 9 maart is het feest in de Tabernakelkerk,  als gemeente doen we mee met het project “Feest van Genade” .  Het is een verdiepend gemeenteproject, waarin we als gemeente worden stilgezet bij het wonder van Gods genade. In de periode voor Pasen laten we zes weken lang  als gemeente even al het andere rusten en gaan we samen op ontdekkingstocht naar de fundamenten van ons geloof.

Gemeentebreed
Het project bestaat uit zes themaweken die steeds starten met  een themazondag. Op deze zondag wordt in de preek het thema ingeleid. In het vervolg van die week staat het thema centraal bij alle activiteiten in de gemeente. Denk hierbij aan groeigroepen, thema-avonden en een bijbelleesrooster, ook de kinderen en jongeren betrekken we bij het project. Kortom een heel gevarieerd en gemeentebreed programma.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen worden alle andere kerkelijke activiteiten (zoals kerkenraad, kringbijeenkomsten, Bijbelstudiegroepen e.d.) in die periode, zoveel mogelijk, stilgelegd.

Themaboekje
Elk adres krijgt een themaboekje thuisgestuurd. Hierin is achtergrondinformatie te lezen bij de weekthema’s en ook staat er een dagelijks leesrooster in voor tijdens het project.  De kinderen en jongeren krijgen eigen materiaal.

Feestelijke afsluiting

Het project wordt op Paasmorgen feestelijk afgesloten met een ontbijt voor alle gemeenteleden. Voorafgaande aan de afsluitende themadienst wisselen we tijdens het ontbijt ervaringen uit en blikken we terug op het project.