Vacature Jeugdwerker 0,4 fte VERVULD

  

De Tabernakelkerk (NGK) in Apeldoorn is een groeiende protestants christelijke gemeente en telt ongeveer 950 leden. Hiervan is ongeveer één derde jeugd. Voor onze jeugd zoeken wij een enthousiaste en gepassioneerde

JEUGDWERKER (m/v)
(0,4 fte)

Profielschets

Als jeugdwerker formuleer je samen met de Jeugdraad jaarlijks een aantal doelstellingen en geeft zodoende concreet vorm en invulling aan het jeugdwerk. Hierbij kun je denken aan:

 • meedenken over, uitwerken en begeleiden van jaarthema’s en de visie/missie van de Jeugdraad
 • ondersteunen, coachen en toerusten van vrijwilligers
 • meewerken in het jeugdwerk.

Je bent:

 • overtuigd christen
 • gedreven, enthousiast en dienstverlenend
 • aanspreekbaar als voorbeeldfiguur voor jongeren
 • belijdend en actief lid van een NGK, CGK of GKV gemeente.

Je hebt:

 • een relevante opleiding op HBO niveau voltooid, bij voorkeur de GPW opleiding
 • werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, bij voorkeur als jeugdwerker
 • de bereidheid om ook ’s avonds en in weekenden te werken.

Functie en start

Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris conform de richtlijnen van het Steunpunt Kerk & Werk. Het betreft een periode van 1 jaar met de optie tot verlenging. Op 22 november 2014 sluit de sollicitatietermijn. De gewenste startdatum is 1 maart 2015.

Procedure

Stap 1

In deze stap maak je een videoboodschap van jezelf, waarin jij jezelf in 1 minuut aan ons voorstelt. In deze boodschap:

 1. Geef je aan wat je persoonlijk drijft om jeugdwerker in de Tabernakelkerk te worden ;
 2. Noem je drie talenten die je denkt in te kunnen zetten in je werk als Jeugdwerker
 3. Noem je drie dingen die je de komende tijd in de functie van Jeugdwerker graag verder wilt leren.

Laat jezelf zien zoals je bent, houd het simpel. Het gaat ons erom dat wij een indruk van jou als persoon krijgen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw persoonlijke antwoord. Deze videoboodschap (als linkje van youtube of een andere service) stuur je samen met jouw CV, motivatiebrief en diploma met cijfers naar scriba@tabernakelkerk.nl. De sollicitatie moet uiterlijk 22 november 2014 aan ons worden gemaild. Een week later hoor je of je door bent.

Stap 2

Wanneer je stap 1 succesvol doorloopt, volgen twee gesprekken met twee leden van de kerkenraad, de huidige jeugdwerker en een jeugdleider. In deze gesprekken is ook ruimte om jouw vragen te stellen over het jeugdwerk en de functie van jeugdwerker in de Tabernakelkerk.

Stap 3

Als je stap 2 succesvol doorloopt, word je uitgenodigd voor een assessment en eindgesprek. Daarna hoor je zo snel mogelijk of je bent aangenomen. We streven er naar om de procedure voor de jaarwisseling af te ronden.

Functieomschrijving

De jeugdwerker is een betaalde kracht die nauw samenwerkt met de ouderling Taakveld Jeugdwerk. De jeugdwerker maakt deel uit van de jeugdraad welke verantwoordelijkheid draagt voor het hele jeugdwerk. De taken van de jeugdwerker worden jaarlijks binnen de jeugdraad afgestemd en hebben betrekking op de doelgroep (3 – 25 jaar).

De  volgende taken zijn van toepassing:

 1. Adviseren in en meedenken over visie- en beleidsontwikkeling van het jeugdwerk binnen de jeugdraad
  • Uitzetten van een inhoudelijke lijn binnen het jeugdwerk
  • Nadenken over de structuur van het jeugdwerk
  • Bedenken van activiteiten passend binnen het beleid en lijn van het jeugdwerk
 2. Verzorgen van toerusting aan vrijwilligers binnen het jeugdwerk
 3. Coördineren en faciliteren van de bovenbouw (12 jaar en ouder)
  • Zoeken van de juiste vrijwilligers en helpen bij teamvorming
  • Coachen en toerusten van vrijwilligers
  • Zorgdragen voor materiaal dat past bij het beleid en geschikt is voor de doelgroep
  • Inhoudelijk meewerken aan 1 van de jeugdwerkonderdelen zoals bijv. Explore
 4. Organiseren van events dan wel het promoten van externe events.

De jeugdwerker komt in dienst van de kerk en maakt deel uit van de jeugdraad. Hij is verantwoording verschuldigd aan de ouderling Taakveld Jeugdwerk en de voorzitter van de kerkenraad.