Een uitgestoken hand!

  

Kerngroep Vluchtelingen

Er gebeuren prachtige dingen in Apeldoorn rondom de komst van vierhonderd asielzoekers! Wat een inzet, wat een hartelijkheid, wat een meeleven!

Ook door gemeenteleden zijn initiatieven opgestart om vreemdelingen in Apeldoorn welkom te heten en te ondersteunen. Er is kleding ingezameld, enkelen van u zijn gastgezin geweest en hebben mensen naar de ICF-diensten gebracht.

Gek genoeg stelt het grote enthousiasme van de Apeldoornse bevolking opvangorganisatie COA voor een gigantische uitdaging. Daarom is er binnen onze gemeente een kerngroep opgericht, om in ieder geval vanuit onze gemeente initiatieven te coördineren. Dit doen we in samenwerking met stichting Present.

Wil je je hart en huis openstellen voor onze nieuwe inwoners, dan kun je dus het beste contact opnemen met deze kerngroep. Wil je wandelen, muziek maken, samen eten, picknicken, een spelletjesavond organiseren, voetballen of heb je nog een ander idee? Fantastisch! Meld het bij de kerngroep en hopelijk vindt er een leuke match plaats.

Willen je iets doen als groep –bijv. jeugd of wijkteam- je aanmelden, dan kun je contact opnemen met stichting Present. Zij werken ook samen met het COA in het stroomlijnen van activiteiten.

Hoewel er nu sprake is van noodopvang, wordt er ook nagedacht over langdurige opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Laten we een open en hartelijke gemeente blijven, ook als het verblijf van mensen langer gaat duren!

Als kerngroep houden we jullie op de hoogte via de website van de gemeente. Vragen en aanmeldingen kunnen naar ngkhulp@gmail.com.

De kerngroep: Bart de Leeuw, Henrieke Hommes, Jantine Borreman, Pieter de Weerdt