Kerkmuren brokkelen af in Apeldoorn

  

Grote Kerk ApeldoornDe drie Christelijke Gereformeerde Kerken, de twee Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn vieren hun groeiende verbondenheid tijdens een jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst. De dienst wordt gehouden op zondag 2 november, om 16.30 uur, in De Grote Kerk aan de Loolaan. Dan wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd als zichtbaar teken van de eenheid in Christus.

De Andreaskerk, Barnabaskerk en Samuelkerk (CGK) en de Koningshof en Voorhof (GKv) zijn vier jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan. Daaruit is de gezamenlijke dienst voortgekomen, waaraan sinds vorig jaar ook de Nederlands Gereformeerde Tabernakelkerk deelneemt. De samenwerking komt voort uit de Bijbelse opdracht om als christenen een eenheid te vormen en het verlangen van velen om het geloof samen te belijden en te beleven.
De kerken zijn in de afgelopen jaren steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Er worden gezamenlijk activiteiten opgepakt zoals het organiseren van de Alpha-cursus, ouderenmiddagen, activiteiten voor de jeugd en multiculturele kerkdiensten in de wijk Zevenhuizen. Elke laatste zondag van de maand nodigen de kerken elkaars leden uit voor speciale diensten, zoals een vesper, leerdienst of lofprijzingsdienst.