Terugblik gezamenlijke koffiemiddag met CGK en GKV

  

Donderdagmiddag 16 febr. was dit jaar de gezamenlijke kerkenmiddag in de Tabernakelkerk.

Na een welkom met koffie/ thee en cake worden we welkom geheten door Toos Buitenhuis.

Na het zingen van Gez. 434 “Lof zij de Heer’ leest Jan van Raalte (pastoraal werker) met ons over mens en dier in Gods wonderbare schepping.

We zingen dan ‘De Here is mijn herder’ en ‘Aan U behoort o Heer der heren’, als voorbereiding op het kijken naar de fotoserie van vogels in Nederland door natuurfotograaf Evert Jan Kieft.

We zien ijsvogels die visjes opduiken, spechten die hun jongen voeren, uilen en een verdere variëteit aan wat in bos en weide in Nederland te zien is. Ook toont hij foto’s van hoe een fotograaf met zijn apparatuur en veel geduld deze foto’s maakt.

In de pauze is er tijd voor een drankje en daarna vervolgt Evert Jan met het tonen van prachtige vlinders en libellen die in hun cyclus van ei-larve-pop tot ontwikkeling komen.

Hierna sluit Toos de middag af met een gedicht en bedankt de bezoekers en medewerkers.

Kortom: een boeiende middag!

Fijn, dat we met ruim 50 aanwezigen uit onze 6 kerken aanwezig waren!

Hartelijk dank aan de medewerkers die het mogelijk maakten.