Tabernakelkerk > Agenda > 30 mrt: Gemeenteavond verbouwing en financiën

30 mrt: Gemeenteavond verbouwing en financiën

Verbouwing zicht vanaf Eerste WormensewegUitnodiging voor de gemeenteavond van de Tabernakelkerk op 30 maart 2017 in de benedenzaal van de kerk, over de verbouwing van ons kerkgebouw en de financiën van de kerk.

Inloop 19.30 uur, start van de vergadering 20.00 uur.

 

Lieve Broeders en Zusters,

Graag wil ik u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond die gehouden wordt op donderdag 30 maart aanstaande. Op deze avond willen we graag drie onderwerpen bespreken:

  1. de financiën: het resultaat van het jaar 2016 en de begroting van 2017
  2. het aanstellen van een Predikant in opleiding (PRIO) Dienstbetoon, 17 maart 2017 13
  3. de verbouwing van het kerkgebouw. Het detailontwerp is klaar, er is door de gemeenteleden geld toegezegd. We willen het voornemen van het besluit voorleggen om de verbouwing daadwerkelijk uit te voeren.

Al met al een stevig programma met belangrijke onderwerpen. Een avond waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het plan dat de bouwcommissie aan ons zal toelichten. Hoelang is onze financiële polsstok en wat kunnen we daar concreet voor doen? In deze vergadering wil de kerkenraad een voornemen van een besluit aan de gemeente voorleggen en daarvoor instemming vragen van de aanwezigen.

De bouwcommissie heeft als motto ‘Samen bouwen, samen groeien’. Met de verbouwing kijken we naar de toekomst van onze gemeente en spreken we het vertrouwen uit dat het bij de tijd brengen van het kerkgebouw past bij de groei van onze gemeente in geloof en dienstbaarheid. Datzelfde geldt voor het onderwerp van de predikant in opleiding. Dit is een nieuwe vorm van junior-predikant in ons kerkverband waarbij een startende jonge predikant gedurende twee jaar in deeltijd aan een gemeente verbonden wordt. De kerkenraad wil ook in onze gemeente een PRIO aanstellen.

We stellen het zeer op prijs als u komt! Om 19.30 staat de koffie klaar, om 20.00 uur starten we. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten!

Met broedergroet,

Jaap Berends, voorzitter kerkenraad