Jeugdwerk opnieuw kritisch bekeken

  

De Tabernakelkerk: een kerk waar veel kinderen en jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Omdat onze samenleving en de jongeren[1] daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden we hiermee de kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zelf tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus te komen.

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.

De Bijbel wijst ons zelf al op het belang van de geloofsopvoeding van kinderen in Psalm 78 en wij willen daar graag gehoor aan geven:

Wij zullen het onze kinderen niet onthouden,
Wij zullen aan het komend geslacht vertellen
Van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
Van de wonderen die Hij heeft gedaan.

In Mattheus wijst Jezus ons er echter op dat wij dit niet alleen onze eigen kinderen moeten vertellen, maar dat wij ook verantwoordelijk zijn om zijn grote nieuws aan anderen te vertellen. Daarom willen we in ons jeugdbeleid niet alleen naar binnen gericht zijn, maar ook samen met jongeren bezig zijn het evangelie uit te dragen, naar jongeren buiten onze gemeente.

Mattheus 28: 19:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

[1] Waar in het beleidsplan jeugd of jongeren staat bedoelen we alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-25 jaar.