Tabernakelkerk in Apeldoorn wordt iets groter en krijgt opener uitstraling

  

De kerk krijgt een meer open uitstraling, onder meer aan de kant van Dok Zuid. © Steven van Kooten / Van Kooten architectuur

De Tabernakelkerk in Apeldoorn-Zuid komt er anders uit te zien. De Nederlands Gereformeerde Kerk Apeldoorn gaat het karakteristieke pand uitbreiden en opfrissen.

De kerk op de hoek van de 1e Wormenseweg en Waalstraat is een markant pand in Zuid, met name door het puntdak. De kerkgemeente heeft behoefte aan meer ruimte, met name buiten de kerkzaal. Daarom komt er een goede ontmoetingsruimte bij. De geloofsgemeenschap grijpt die verandering aan om meteen de uitstraling van het gebouw te verbeteren.

Het mag allemaal wel iets uitnodigender, is het idee. Mede doordat de omgeving is veranderd. Lag de kerk vroeger met de ‘rug’ in het groen van het Zuiderpark, tegenwoordig ligt Dok Zuid met een grote parkeerplaats naast het gebouw. De bedoeling is de Tabernakelkerk meer in die richting te ‘openen’.

De trappartij van de kerk wordt daarom aan die zijde uitgebreid. De entree, die nu in een wat donkere nis is verwerkt, komt in de lijn met de rest van de gevel te liggen en krijgt meer glas. ,,Vriendelijker”, verwoordt architect Steven van Kooten.
De gewenste ontmoetingsruimte komt aan de kant van Dok Zuid, en heeft een glazen gevel.

Ook aan de zuidzijde komt meer glas. De inrichting van het parkeerterrein voor de kerk verandert iets; dat geldt vermoedelijk ook voor de rand van het parkeerterrein van Dok Zuid.

Positief

De commissie ruimtelijke kwaliteit (crk) is ,,heel positief” over de plannen, verwoordt crk-lid Martin van Bleek. De Tabernakelkerk, uit midden jaren 60, is een potentieel gemeentelijk monument. De wijze waarop de geloofsgemeenschap het gebouw heeft benaderd verdient volgens Van Bleek complimenten.

Het kerkgenootschap hoopt in april al met de bouw te beginnen. In het najaar moet het pand dan zijn nieuwe vorm en indeling hebben.

Bron: De Stentor – 11 januari 2018