Tabernakelkerk > Vacatures > Gezocht: jeugdwerker

Gezocht: jeugdwerker

Vanwege het vertrek van Simone de Jong zijn wij op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker met een hart voor God en voor onze jongeren. Wij zoeken iemand die vooral een initiërende en toerustende rol kan vervullen in onze grote gemeente met een florerend jeugdwerk.

Inhoud van het werk

Je hebt overzicht over het jeugdwerk binnen onze gemeente en werkt nauw samen met onze jeugdleiders, die je stimuleert, coacht en toerust. Je signaleert nieuwe ontwikkelingen, hiaten in ons werk en initieert daar waar nodig nieuwe initiatieven om de jongeren in onze gemeente te bereiken. Je bent goed in samenwerken, delegeren en het overzicht bewaren. Samen met de jeugdraad, bepaal je visie en beleid. Je bent in staat beleid en ideeën om te zetten in concrete acties, waarbij je het uitvoerende deel goed kan neerleggen bij de jeugdleiders.

Takenpakket

In het afgelopen jaar hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld en werkt de jongerenwerker actief aan de uitwerking hiervan. Dit betekent:

  • Het verstevigen van de aandacht voor de onderbouw
  • Het zorgen voor een gedifferentieerde aanpak om jongeren met diverse achtergronden en geloofsbelevingen te blijven aanspreken met het Evangelie
  • Het toerusten en coachen van onze vrijwilligers onder andere door clubs en activiteiten te bezoeken
  • Het zo mogelijk voorgaan in onze jeugddiensten

Profiel

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met een duidelijke visie op jongerenwerk in deze tijd. Iemand die projectmatig kan werken en in staat is vrijwilligers te werven, te motiveren en aan te sturen. Omdat we graag willen dat onze jongerenwerker zichtbaar is binnen onze gemeente, zoeken we in eerste instantie naar een jongerenwerker die lid is van onze gemeente of bereid is lid te worden en zich in Apeldoorn wil vestigen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met relevante werkervaring en een HBO opleiding-Godsdienst Pastoraal Werk of een vergelijkbaar opleidingsprofiel.

Arbeidsvoorwaarden

  • Een aanstelling voor de duur van 2 jaar voor 0,4 fte
  • Een salaris volgens de arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers van het Steunpunt Kerkenwerk

Vragen

Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Janine van Drieënhuizen, voorzitter kerkenraad (per mail janine@drieenhuizen.net, of telefonisch in de avonduren 06-28121351) of Rob van Pijkeren, ouderling Jeugdwerk (per mail ouderlingjeugdNGK@gmail.com, of telefonisch 06-19788861)

Solliciteren?

Solliciteren kan door een motivatiebrief en een CV uiterlijk 9 maart te sturen naar scriba@tabernakelkerk.nl. Een eerste gespreksronde is gepland op woensdagavond 21 maart.