Tabernakelkerk > Vacatures > Gezocht: Ouderling Gemeentewerk

Gezocht: Ouderling Gemeentewerk

Met ingang van 1 september 2018 verloopt de ambtstermijn van Anja Busstra als ouderling Gemeentewerk. Er zijn door de gemeente het afgelopen najaar geen namen ingeleverd voor mensen die men geschikt achtte voor dit taakveld om haar op te volgen. Daarom proberen we het nu op een andere manier.

Als je zelf dit ambt ambieert,  laat dit weten. Dit zijn we van huis uit niet zo gewend, maar het is  mogelijk nu de tijd om daarmee te beginnen. Als je je zelf er niet toe geschikt acht, misschien ken je wel iemand die het zou willen en kunnen doen. Neem in beide gevallen contact op met Anja Busstra.

In een persoonlijk gesprek zal ik hierover met de betrokkene spreken, en verkennen of dit ambt iets is voor hem/haar.

Namens het BMK, Anja Busstra