Job en de doop

  

Zondagmorgen werden twee kindertjes gedoopt en tegelijk ging het over het lijden van Job. Het staat ver van elkaar af, en aan de andere kant: zo is ook het leven zelf. in onze serie over Job stonden we stil bij Job 4: 1-9. De hoofdlijn in de reactie van Elifaz is “Job, er komt zoveel ellende over je heen, dat moet toch een reden hebben – als mens sta je toch altijd schuldig tegenover God?”. Waar of niet? Het fnuikende is: hier wordt een Bijbelse waarheid misbruikt in een dus-redenering. Alsof we het over een systeem hebben.
(de dienst was niet live te beluisteren maar nu wel online)