15 apr: de Ronde van Nederland

  

Op D.V. 15 april gaat de Regiegroep hereniging NGK-GKv in gesprek met ouderlingen, diakenen, predikanten, jeugdleiders, commissieleden en verdere geïnteresseerde gemeenteleden – jong en oud – over het samengaan van GKv en NGK in één kerkgemeenschap.

Tijdens de “Ronde van Nederland” is er gelegenheid elkaar beter te leren kennen, elkaar te bevragen en te bemoedigen, eventuele zorgen te delen en van elkaar te leren rond de vraag: “Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om vitale kerken van Christus te zijn?” Gespreksleider op deze avond is Klaas Quist van de Nederlands Gereformeerde Toerusting.  Als je dit leest, ben je van harte uitgenodigd! Je kunt je hiervoor aanmelden via https://onderwegnaar1kerk.nl/ronde-van-nederland/.

Lees meer via de uitnodigingsbrief over de exacte invulling van de avond en wat er met de uitkomsten gebeurt.

De avond vindt plaats op 15 april, vanaf 20:00 in de Tabernakelkerk. We hopen je daar te ontmoeten!

Met hartelijk groet, namens de regiegroep
Lydia Postma-Douma
2e secretaris regiegroep