Vieren in de 40-dagentijd!

  

Met de start van de 40-dagentijd is ook ons jaarthema gestart. De tijd waarin we als gemeente samen optrekken door elke dag thuis te lezen uit de 40-dagenkalender of het gezinsschriftje. Ook door bij elkaar te komen als bijbelkring of nieuw gevormde kring en door te praten over de verschillende thema’s.

De inhoud van de kalender heeft als hoofdthema Vieren en is gebaseerd op een bijzondere viering. Vlak voor Zijn dood nodigde Jezus Zijn discipelen uit met de woorden: “Ik heb er vurig naar verlangd maaltijd met jullie te houden.” De allerlaatste viering die Hij met Zijn vrienden had was in de vorm van een maaltijd (op witte donderdag). Tijdens deze maaltijd maakte Jezus Zijn verbond met Zijn volgelingen tastbaar.

Elke week staan de Bijbelteksten in het teken van een thema, passend bij dit hoofdthema. In een overzicht wordt duidelijk hoe de thema’s over de verschillende weken zijn verdeeld:

Thea Berends-Mooiweer

Ouderling Gemeentewerk