Vragen bij belijdenis vernieuwd

  

Het breed moderamen van de kerkenraad stemde gisteren in met een vernieuwde tekst van de vragen die gesteld worden bij openbare geloofsbelijdenis. Ds. Willem Smouter licht toe: “Taal verandert snel en ik merkte dat jongelui, als ze eenmaal in hun hart de keus hebben gemaakt om in Jezus te geloven, best bereid zijn om ja te zeggen op moeilijk te begrijpen vragen. Maar die vragen willen toch ook een getuigenis zijn voor vrienden en collega’s die je bij zo’n gelegenheid uitnodigt en daarom moet je af en toe kritisch kijken naar de verstaanbaarheid. Dit keer gaat het trouwens niet alleen over nieuwere taal. De eerste vraag is nu, net als in het nieuwe GKV formulier, of je gelooft in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Logisch, zou je zeggen, want dat is de kern – maar dat kwam in de eerdere versies helemaal niet voor. Toen begon het met belijdenis van de Bijbelse leer. Natuurlijk ging het geloof toen ook over de Vader, de Zoon en de heilige Geest maar misschien sprak dat wel zo vanzelf dat je dat er niet bij hoefde te zeggen. Nou, dat ligt echt anders nu.”

De nieuwe tekst maakt gebruik van verschillende bestaande verwoordingen, waaronder het nieuwe GKV formulier.