Slotmanifestatie Nationale Synode

  

Met een oecumenische viering wordt op woensdag 29 mei 2019 de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht (1618/1619) afgerond. Tijdens deze bijeenkomst wordt een Verklaring van Verbondenheid ondertekend. Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Veel protestantse kerken in ons land hebben een gemeenschappelijke basis in de Synode van Dordrecht. Ook de Nederlands Gereformeerde Kerken waren het afgelopen jaar op diverse momenten betrokken bij het gesprek over de Synode. Er zijn in Dordrecht verschillende bijeenkomsten geweest die de opmaat vormden voor de herdenking.

De slotmanifestatie vindt plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. Met het tekenen van de Verklaring van Verbondenheid spreken we als protestantse kerken en christenen uit dat we bij elkaar horen, elkaar steunen en van elkaar willen leren. Dit gebeurt in het bijzijn van honderden predikanten, voorgangers, kerkleiders en gemeenteleden van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website van de Nationale Synode.

Namens de Commissie Contact en Samenspreking NGK,
Henk Algra en Hillie van de Streek