Stille Week samen vieren

  

Het is in onze zeven gemeenten een vaste gewoonte geworden om ter gelegenheid van de Stille week een boekje te laten verschijnen met daarin een serie meditaties en liederen en/of gedichten om te gebruiken in die Stille week.

We hebben deze keer gekozen voor  het thema: Hij voor mij!
Daarbij hebben we die figuren uit de Bijbel gekozen wier plaats Jezus daadwerkelijk heeft ingenomen.

Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag sluiten de diensten in respectievelijk de Tabernakelkerk en de Samuelkerk aan bij het thema van dit boekje.
Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een viering met Avondmaal in de Tabernakelkerk onder leiding van ds. Gé Drayer.
Op Stille Zaterdag om 19.30 uur een vesper in de Samuelkerk onder leiding van ds. Willem Smouter.
Op Goede Vrijdag en Paasmorgen is er een dienst in ieders ‘eigen’ kerk.
Dit jaar wordt door de kinderen van de club ‘Benjamin’ opnieuw ‘The Passion Junior’ vertolkt. Deze tocht, die door de wijk gaat waar de Tabernakelkerk staat, neemt kinderen door zang en muziek mee in het paasverhaal van Jezus en start op woensdag 17 april om 18:30 uur op het kerkplein van de Tabernakelkerk.