30 jun zangdienst: Dat een nieuwe wereld komen zal

  

Op zondagavond 30 juni 2019 DV wordt er om 18.30 uur een zangdienst gehouden in de Tabernakelkerk.

Het thema is: Dat een nieuwe wereld komen zal (Jesaja 65:17-25).

Het Koor voor Kerkmuziek onder leiding van dirigent Dirk Zwart verleent medewerking aan deze dienst, waarin ook samenzang een plaats heeft. Verschillende liederen van Huub Oosterhuis (met muziek van Antoine Oomen) over dit thema ten gehore zullen worden gebracht. Voorganger is ds. Henk van de Kamp (emeritus-predikant GKV Apeldoorn-Centrum) die ook een meditatie zal verzorgen over het thema.

Deze dienst vindt plaats in het kader van het palet van keuzediensten dat de Apeldoornse Gereformeerde  kerken (CGK/NGK/GKV) op elke laatste zondag van de maand houden. De andere diensten zijn een jeugddienst in de Andreaskerk (17.00 uur) en een leerdienst in De Koningshof (17.00 uur).