Lidmaatschap van de Tabernakelkerk

  

Onlangs werd de “Handreiking Lidmaatschap” gepubliceerd. Deze handreiking beschrijft hoe het in zijn werk gaat bij lid worden, lid blijven en als lid afscheid nemen. Uitgangspunt is dat de kerk het lichaam van Christus is en dat we dus graag aanvaarden wie door geloof bij Hem horen.

Iedereen is welkom

Na de kerk

In meerdere opzichten is iedereen welkom in de Tabernakelkerk. In de eerste plaats zijn de kerkdiensten gewoon voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloof of levensovertuiging. Misschien wil je gewoon eens meemaken hoe dat bij ons gaat op zondag  – dan kun je om 10.00 of om 18.30 uur vrijblijvend komen kijken aan de Waalstraat te Apeldoorn, of je kunt de de dienst volgen in geluid en beeld via internet.

Maar ook als je meer betrokken wilt raken zonder nog lid te zijn, dan ben je welkom bij activiteiten voor de jeugd, bij Bijbelkringen door de week en bij ontmoetingen voor ouderen. In de kerk vind je altijd mensen die je verder kunnen helpen of je neemt contact op met een van onze medewerkers.

Tenslotte, als je overweegt om lid te worden van de Tabernakelkerk dan kun je lezen hoe dat bij ons werkt: