Spreek Heer, uw knecht hoort – Gebed

  

“Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.” (Ef.6) 

Zoals we allemaal wel weten is ons gebed het belangrijkste onderdeel van ons geloofsleven in onze omgang met God de Vader. Zonder contact met Hem verschraalt ons geloofsleven en glijdt het naar de rand van ons bestaan. Bidden is in de eerste plaats het gesprek tussen de mens en zijn God. Maar het: ‘Spreek Heer, uw knecht hoort’, is daarbij van essentieel belang. Jezus ging ons daarin op volmaakte wijze voor, zowel in het bidden als in het luisteren. Zonder te luisteren is bidden een lege huls. 

Heer maak mij met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. (Ps.25:4) De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond (Ps.25:14). Vanuit het vertrouwd zijn met onze Vader mogen wij elk moment van de dag met een gerust hart tot hem komen. Sterker nog, hij wil als Vader en Vriend dit contact met ons. Vaste tijden voor het bidden, zoals we dat onder andere van Daniël lezen, kunnen ons daarbij helpen. Bidden voor onszelf en de naaste omgeving is heel belangrijk, maar evenzo belangrijk is het om te bidden voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk in bredere zin. Daarbij moeten we denken aan onze eigen gemeente met al haar werkers en niet minder aan het werk van alle gelovigen wereldwijd. Laten we ons bidden niet onderschatten. God verlangt naar onze gebeden en luistert ernaar. In 1 Petrus 5:7 lezen we: “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.” 

Werkgroep Gebed