Nieuwe groeigroep Life

  

Groeigroep “Life” is een nieuw te starten groeigroep voor nieuwe kerkleden en ieder die daarbij wil aansluiten. We willen in een half jaar een aantal keer samenkomen om enkele kernthema’s van het geloof te doorwandelen: Welk bewijs is er voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? Hoe weet je zeker dat Jezus je redder is? Het werk van de Geest raakt lichaam, ziel en geest, hoe holistisch is de Bijbel? Hoe ervaar ik God als een God van dichtbij? Hoe kan ik staande blijven in een onchristelijke wereld? En welke andere vragen je maar wilt stellen. Handleiding hierbij kan zijn: “Questions of Life” van Nicky Gumbel.

Voor vragen kun je contact opnemen met Els Hanekamp.