15 sep: startzondag informatie

  

Dit jaar gaan we tijdens de startzondag op D.V. 15 september aandacht besteden aan ons jaarthema ‘Zorg voor de aarde’. Zijn we ons bewust van ons rentmeesterschap? Gaan we op een verantwoorde manier om met onze schepping?

In de ochtenddienst van van 15 september zal onze predikant Willem Smouter ook stil staan bij dit thema, wat heeft de bijbel ons hierover te vertellen? In de avond is er dan zoals gebruikelijk geen dienst.

Bijeenkomsten in de wijk

Na de dienst  komen we samen in de wijken en willen we doorpraten over dit thema, o.a. aan de hand van je ‘footprint’. Een footprint geeft zicht in jouw mondiale voetafdruk. Hoeveel hectare is nodig om in jouw behoeften te voorzien? Meer informatie over de footprint vind je op Duurzaamheid in actie. Op deze site staat ook een test waarmee je inzicht krijgt in jouw footprint. Leuk om thuis alvast in te vullen!

Locaties en contactpersonen

  • Noord – Hilbert van Dijk > De Sjofar Prinses Beatrix
  • Oost – Henk van der Does > Biologische tuinderij “de Stadsakkers” Zuidbroek
  • Zuid – Alies Bernard > Tabernakelkerk
  • West – Marian Bos > Buurthuis Maasstraat
  • De Maten – Annet Prinsen > Campus Woudhuis
  • Midden – Bart Renkema > Bij iemand thuis afhankelijk van groepsgrootte

Werkgroep

Inmiddels is er een werkgroep geformeerd, bestaande uit Hilbert van Dijk, Bart Renkema, Marco Bijkerk, Hans van Enck en Johan Lammers. Deze groep zoekt nog expertise op het gebied van voeding, financiën en water. 

De werkgroep organiseert dit najaar twee thema-avonden:

  • Eerste thema-avond ter inspiratie op 15 oktober om 20.00 uur in de Tabernakelkerk door Marco Bijkerk over ‘duurzamer energiegebruik’
  • Tweede thema-avond in november over ‘God in de supermarkt’

 

Voor meer informatie over het jaarthema, startzondag of de werkgroep kunt u terecht bij de diaconie.