15 okt: Inspiratieavond ‘Thuis CO2 reduceren, de zin en onzin’

  

Binnen de gemeente van de Tabernakelkerk gaan we dit jaar aandacht besteden aan het thema ‘Zorg voor de aarde’. Om de gemeente te inspireren en bewust te maken organiseren we een aantal thema-avonden.

De eerste inspiratieavond op DV 15 oktober heeft als thema: Thuis CO2 reduceren. De zin en de onzin…

Marco Bijkerk zal deze avond een presentatie geven. In de huidige rol bij zijn werkgever is Marco verantwoordelijk voor de strategie ten aanzien van de verduurzaming en CO2-reductie.
Daarnaast heeft Marco zitting in diverse groepen die bezig zijn met de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening.

De avond begint om 20.00 uur in de Tabernakelkerk aan de Waalstraat en is uiterlijk 22.00 uur afgelopen. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar.

Ook onze zusterkerken zijn hierbij van harte welkom. Graag tot dan!

Met duurzame groet namens de diaconie van de Tabernakelkerk,

Johan Lammers