7 okt: start cursus Luisterend bidden

  

Stille tijd houden: rustig een Bijbelgedeelte lezen. Wat zegt het jou? Hoor je iets van God door in de tekst? De gemeentecursus ”Luisterend bidden “ is uitgebracht door New Wine. Het zijn zes avonden, die bestaan uit lofprijzing, uitleg over Gods stem verstaan, lezen van een Bijbelgedeelte en afsluiten met gebed. Dit volgens de methode ‘Lecto Divina’. Het is oefenen in luisteren met je hart en biddend lezen.

De startavond is gepland op maandag 7 oktober, 19.30-21.30 uur in de Tabernakelkerk en de vijf maandagavonden daarna. Voor een losse avond is opgave niet nodi. Kosten cursusboek €10, Meer informatie bij Els Hanekamp.