8 nov: regiobijeenkomst EH ‘Begeleiding van jongeren’

  

De laatste tijd is er veel gepubliceerd rond de belevingswereld van jongeren, van psychische problematiek onder studenten tot en met de gevolgen van intensief smartphone gebruik. Op de EH zijn wij ons daarvan bewust en het maakt dat we nog meer inzetten op de begeleiding van jonge mensen.

Ook de kerk wordt geconfronteerd met een veranderende wereld om ons heen en de uitwerking die dat heeft op jongeren. En ook daar houdt men zich bezig met hoe men jongeren mag en kan begeleiden zodat zij gelovige en weerbare christenen kunnen zijn en worden. Vandaar dat we het plan opgevat hebben om regiobijeenkomsten te organiseren waarin vertegenwoordigers van kerken en medewerkers van de EH elkaar ontmoeten en mogelijk versterken rond de problematiek die ons bezig houdt.

Op vrijdag 8 november is er een bijeenkomst in Apeldoorn, van 14.00 – 17.00 uur. Deze vindt plaats op de TU Apeldoorn, Wilhelminapark 4.

Bent u predikant, voorganger, jeugdwerkleider, catecheet, leider van clubs en verenigingen, dan bent u van harte uitgenodigd! We zien er naar uit om u te ontmoeten en elkaar te inspireren!

De toegang is gratis. In verband met praktische organisatie is aanmelding wenselijk.