Nieuwe huisstijl Tabernakelkerk

  

Tijdens de dienst van Startzondag op 15 september is de huisstijl van de Tabernakelkerk gepresenteerd. Tijdens de periode van de verbouwing kwam ook de vraag vanuit de gemeente om na te denken over een nieuw logo van de Tabernakelkerk om zo de herkenbaarheid naar buiten toe te vergroten. De werkgroep communicatie heeft dit opgepakt en Koos Luijk is gevraagd om met een voorstel te komen. Een heel proces waarin de kerkenraad het besluit heeft genomen om deze nieuwe huisstijl vanaf dit seizoen te gaan gebruiken.

Hieronder de uitleg van Koos Luijk bij zijn ontwerp: 

“Ik heb geprobeerd het beeld uit te drukken dat we welkom zijn om bij de Vader te schuilen en samen te zijn. De tent / tabernakel als plaats van ontmoeting met elkaar en met God. Ook kwam bij mij het tijdelijke aspect van een tent naar boven, om door dit beeld ons altijd bewust te zijn dat alles hier op aarde voorbij gaat en we naar ons eeuwig huis gaan.”