22 dec: oproep onderzoek kerkverlating

  

Sinds 1976 hebben 10.000 leden van de GKv en 7000 leden van de NGK de kerk verlaten met bestemming onbekend. Schokkende cijfers, ja, maar wat doet deze constatering ons? Doen we er iets mee? Of vinden we het erg en gaan over tot de orde van de dag?

Wie het wel erg vinden en niet overgaan tot de orde van de dag zijn de ouders, grootouders, en familieleden. Zij zitten met een verdriet dat binnen de kerkelijke gemeenten moeilijk bespreekbaar is en waarvoor weinig aandacht is. Maar ook de kerkverlaters zelf vinden het erg: zij hebben niet voldaan aan de verwachtingen van hun ouders/familie en voelen pijn dat ze deze verdriet hebben gedaan. 

Waarom verlaten millennials de kerk?

Hoog tijd om eens de vraag te stellen: waarom verlaten jonge mensen dat kerk waarin ze opgegroeid zijn, zonder zich aan te sluiten bij een andere kerk of groep, en wat kan de kerk doen om deze trend om te buigen?  Nu is deze vraag al meerdere keren gesteld, maar toch is er nog geen duidelijke verklaring voor het feit dat het in onze tijd zo massaal gebeurt. Vooral onder jongeren, maar ook onder ouderen. 

Om deze vraag te beantwoorden voor de kerkverlating onder twintigers en dertigers binnen de GKv en NGK is er een onderzoek gestart dat vooral het verhaal wil horen van de kerkverlaters en hun ouders. Wat zeggen ze zelf over dit besluit? Waarom voelen ze zich niet meer thuis binnen de gemeenschap waarin ze opgegroeid zijn? Hoe verliep het proces van weggaan? 

Stap één: luisteren naar het verhaal

De eerste stap binnen dit onderzoek is luisteren naar het verhaal van de ouders. Waarom denken zij dat hun kind, kleinkind of familielid de kerk verlaten heeft of op weg is om de kerk te verlaten? Dan wordt jouw verhaal ons verhaal: het verhaal van de gemeente.

Als u ouder bent van kinderen in de leeftijdsgroep van ±20 tot 40 jaar en meer wilt horen over dit onderzoek, dan bent u van harte uitgenodigd op 22 december na de ochtenddienst in de benedenzaal van de Tabernakelkerk. De bijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten. Ik vertel u dan over de opzet van het onderzoek en samen kunnen we verkennen of u hieraan deel wilt/kunt nemen.  

Onderzoek onder leiding van de TU Apeldoorn

Nog even dit: Dit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder begeleiding van de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarom gelden er tijdens het onderzoek bepaalde regels ten aanzien van ethiek en privacy. Ik vertel u hierover meer in de informatiebijeenkomst.  

De kerkenraad van de Tabernakelkerk staat volledig achter dit onderzoek en daarom hoop ik van harte dat u aanwezig bent op de informatiebijeenkomst. Om alvast te noteren: de eerste bijeenkomst van het onderzoek is gepland op 21 januari 2020 van 19.30 – 22 u. 

Het samen delen van onze verhalen is erg waardevol in het zoeken naar een antwoord op de vraag naar het waarom en hoe van kerkverlating.

Meer informatie

Bent u er de 22e december niet en bent u wel geïnteresseerd, neem dan voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Anja Busstra-Moesker. Dit kan per mail of telefonisch (voor telefoonnummer zie gemeentegids of Scipio).