Column van Kees: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

  

Er golft tussen de drie Personen van de goddelijke Drie-eenheid van eeuwigheid een voortdurende stroom van innige en diepe liefde. Alomvattend en hartstochtelijk, zó dat geen mens daar enig begrip van kan hebben. Die God die zo intens kan liefhebben, de Zoon die ons in liefde aan zijn hart klemt, de Geest die onze stamelgebeden perfect vertaald bij God brengt, zijn vóór ons. Als de boze op onze weg komt en we wijzen op die God van Wie we het eigendom zijn, zijn we onverslaanbaar. “Hij is vóór ons, hoor, uit zijn handen kunnen we niet losgerukt worden.”

In Romeinen 8 vers 35 worden levensbedreigende dingen genoemd. Wie kan die weerstaan? Kan het verlies van je meest geliefde, of van een van je kinderen of de afbraak van je lichaam en geest, hoe heftig ook, je niet meer bestand zijn tegen het leed van de wereld – kunnen die je scheiden van de liefde van Christus?

Wie of wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand, niets. We zijn onlosmakelijk verbonden met Christus en zijn allesomvattende en omarmende liefde.