Wie zal er straks predikant worden?

  

Zondag bidden we in de kerk voor jonge mensen die interesse hebben om theologie te gaan studeren of een roeping hebben om predikant te worden; en we bidden voor de opleiding zelf. Onze predikanten worden sinds kort opgeleid in Kampen en daar zijn binnenkort meeloopdagen. Je start met een voorlichtingsbijeenkomst en een instapcollege door een student. Je wordt de hele dag begeleid door een student en onze onderwijsadviseur. ’s Middags mag je aansluiten bij colleges naar jouw keuze en aan het einde dag krijg je de kans om van het studentenleven te proeven. 6 februari is de eerste.