Jaarthema Zorg voor de aarde, een terugblik en uitnodiging

  

Het zal vast niemand ontgaan zijn, vanuit de diaconie is er een werkgroep ontstaan die extra aandacht vraagt voor het thema ZORG VOOR DE AARDE. We geven even een korte terugblik.

Op 19 januari hebben we tijdens de dienst onze goede voornemens onder de loep genomen via een digitale enquête.
We  beantwoordden de volgende vragen in het kader van ”Ik ben trouw aan de aarde”:
*ik pas mijn levensstijl hierop aan
*Ik wil hier dit jaar meer aan gaan doen
*ik denk dat ik hier weinig invloed op heb
*de aarde wordt uiteindelijk toch vernieuwd

En dit kwam eruit:

God in de supermarkt

Op 21 januari was Alfred Slomp te gast bij ons in de Tabernakelkerk. Hij gaf de workshop “God in de supermarkt”. Hij had nog nooit zo’n goede opkomst meegemaakt! Er waren meer dan 70 belangstellenden, waaronder ook van buiten onze gemeente. Het was een heel inspirerende en hoopgevende avond. Doel: bewustwording van de vraag waar al die producten die je koopt vandaan komen en welke weg ze hebben afgelegd voor ze in de winkel belanden.
Alfred heeft er ook een boek over geschreven: Super Waar.
Er is ook een {gratis) Bijbelstudie met 9 thema’s beschikbaar over deze materie. Op te vragen bij ondergetekende.

Uitnodiging

De volgende avond willen we houden op  22 april 2020, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de Tabernakelkerk.
Het gaat dan over:

  • WATER, gepresenteerd door Diederik Brem
  • MOBILITEIT, gepresenteerd door Johan Lammers

Iedereen hartelijk welkom en neem je buren en kennissen mee!
Hebben jullie vragen en/of tips voor de afsluiting van dit themajaar: mail of bel Johan of Maria.

Namens de voorbereidingsgroep van “Zorg voor de aarde”,

Maria Lanting-Verweij