Stille Week samen vieren

  

In de Stille week van 5-11 april is er van maandag tot zaterdag elke avond om 19.30 uur een avondgebed in De Voorhof, dat live uitgezonden wordt via hun website.

De bijeenkomsten worden om beurten door de Apeldoornse predikanten van CGK, GKv en NGK geleid.

Op Goede Vrijdag heeft elke kerk zijn eigen dienst. Al deze diensten hebben dit jaar uiteraard een uitzonderlijke vorm omdat vanwege het coronavirus de diensten alleen online zijn mee te maken. We hopen oprecht dat we juist nu het lijden van onze Heiland met dankbaarheid kunnen gedenken.

Er is een boekje gemaakt met overdenkingen bij de teksten die gelezen worden, dat zeker kan helpen om de vieringen ook thuis mee te maken.

Meditaties bij de Stille Week 2020