Jongerenpastoraat in coronatijd

  

Jongeren maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. Dat blijkt uit diverse onderzoeken en dat vertaalt zich ook naar een toename bij bijvoorbeeld de Kindertelefoon.

Stress

Hele dagen voor je gevoel thuis ‘opgesloten’ zitten waarbij de normale ‘uitlaatkleppen’ als bijvoorbeeld school, sport en contact met vrienden niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Dit alles kan tot stress lijden bij de jongeren.

Ook onze jongeren maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. Irritaties kunnen ook bij hen sneller oplopen nu zij meer tijd in minder ruimte doorbrengen.

Ook in deze tijd willen we vanuit het Jeugdpastoraat laten weten dat we voor jongeren en hun ouders klaar willen staan. Mocht u zich zorgen maken over uw jongere, dan wil ik u vragen ons op de hoogte te brengen van uw zorgen. Wij kunnen dan kijken of zijn/haar jeugdleider (extra) contact met uw jongere kan leggen. 

Vertrouwenspersoon

Daarnaast kan het juist nu belangrijk zijn met uw jongere na te denken bij wie ze terecht kunnen als vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kan je denken aan een familielid, mentor, jeugdleider of iemand van het pastoraat. Iemand die, buiten het eigen gezin, een aanspreekpunt voor hem/ haar kan zijn. 

Dus mocht u zich zorgen maken of heeft u vragen, laat het ons gerust weten. Dat kan via telefoon of mail

Namens het jeugd pastorale team,

Eelco Tulp, ouderling jeugdpastoraat