21 mei: De kroon op het werk – Hemelvaartsdag

  

Donderdag vieren we Hemelvaart: de kroon op het werk van Jezus. De dienst begint om 10 uur en is opgenomen zonder medewerkers of publiek, maar met vertrouwen op de God die leeft. Wij wensen iedereen een gezegende dienst toe.

Liturgie Hemelvaartsdienst

 • Votum en groet
 • DNP 100 Juich heel de aarde
 • gebed
 • Thema van de dienst uit Filippenzen 2: 5-11
 • Improvisatie Psalm 47 door Harm van Zoest
 • Schriftlezing Handelingen 1: 1-11
 • Gez 235 In bidden en in smeken
 • Overdenking over 40 dagen en Hemelvaart
 • Opw 181 Majesteit
 • Gebed voor en door de kerken
 • Slotlied In de hemel is de Heer
 • Zegen

Gebed voor en door de kerken

Vandaag bidden we mee met Alpha Nederland een Gebed voor en door de kerken. Alpha roept ons op om in de periode van Hemelvaart tot Pinksteren tien dagen lang te bidden voor de kerk in Nederland: “In samenwerking met voorgangers, priesters en leiders uit onze achterban schreven we een eensgezind gebed van en voor de kerken in Nederland. Met dit gebed willen we woorden geven aan ons verlangen naar en gebed om:

 • de eenheid van de kerken
 • de evangelisatie van ons land
 • de transformatie van de samenleving
 • de hoop en verwachting die we hebben voor de kerk in Nederland

Zie website van Alpha over Gebed voor en door de kerken