Gezocht: Scriba Tabernakelkerk

  

Aan het eind van dit seizoen neemt onze scriba Johan de Hoop afscheid. We zoeken een opvolger en willen graag voor de zomer iemand inwerken.

Als scriba bereid je vergaderingen van de kerkenraad voor, je stelt de mededelingen van zondag op en registreert mutaties in het ledenbestand. Je bent eerste aanspreekpunt van de kerkenraad naar binnen en naar buiten, en je ziet toe op het uitvoeren van wat in de kerkenraad afgesproken wordt.

In de Tabernakelkerk is de scriba ook ouderling en draagt dus mee verantwoordelijkheid voor het beleid in de kerk. Deze taak vraagt allereerst liefde voor Christus en zijn gemeente. Daarnaast vraagt deze taak tijd, nauwkeurigheid en het uitvoeren van jaarlijks terugkerende taken volgens de jaarplanning van de kerkenraad.

We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer wilt weten. Sta je hiervoor open, neem dan contact op met Johan de Hoop of Janine van Drieënhuizen.