25 okt: gezamenlijke lofprijzingsdienst

  

Gezamenlijke lofprijzingsdienst 25 oktober: Hij is een God van daden

Hoezo, een lofprijzingsdienst in deze coronatijd. We mogen toch niet samen zingen? Dit was de eerste gedachte die opkwam bij de voorbereiding op deze dienst. En de neiging om deze dienst dan maar te skippen was dichtbij.

En ja, het is waar, God al zingend te loven en te prijzen is echt geweldig en ligt ook het meest voor de hand. Maar het is niet de enige optie. Het kan nog op zoveel andere manieren; o.a. door samen een psalm te lezen in beurtspraak, te overdenken, te luisteren naar zang en muziek en, niet in de laatste plaats, God loven en prijzen door te getuigen van ons leven met Hem.

Psalm 22

Onder indruk gekomen dat er nog zoveel meer mogelijk is, zijn wij nu enthousiast aan het verkennen hoe in de lofprijzingsdienst van 25 oktober invulling te geven aan deze diversiteit. Uitgangspunt is psalm 22.
Een psalm waarin de nood van de mens vanuit het diepst van het hart klinkt en tegelijk het evenzo diepe besef dat het God zó waard is om geloofd en geprezen te worden. Want Hij is een God van daden.

Contact

Het is ons diepe verlangen dat wij dit de 25e oktober ook zoveel als mogelijk samen mogen doen met gemeenteleden vanuit de 3G-kerken in de kerkzaal van de Tabernakelkerk.
En wat zou het mooi zijn wanneer in deze dienst mensen zijn die iets willen delen van hun leven met God. Zo God willen lofprijzen, Hem de eer geven.
Als je dit wilt, kun je contact opnemen met Jan van Raalte via de mail of 06-13160955. Hij zal deze dienst samen met Arjen Barelds, kerkelijk werker van GKv De Koningshof, leiden.

Tot slot: het coronavirus beperkt ons leven en als kerk voelen wij dat aan de lijve. Zo is het ook voor deze dienst nodig een plaats te reserveren (dat kan via de site van de Tabernakelkerk). Maar desondanks gaat de lofzang door: God is een God die troont op de lofzangen en -prijzingen van Zijn volk.

Jan van Raalte
Kerkelijk werker Tabernakelkerk