Nieuws van Werkgroep ‘Zorg voor de aarde’

  
Op 5 oktober zijn we na lange tijd als werkgroep bij elkaar geweest.
Er is gesproken over de corona-tijd. Hebben we de natuur hervonden? Zijn we ons bewust geworden van onze beperkingen? We zijn benieuwd hoe u deze tijd hebt ervaren en wat u hebt ontdekt.
We spraken over een landelijk initiatief: www.groenekerken.nl . Hier kunnen we aan meedoen in beperkte mate. Ook kijken we hoe we onze kinderen bij “Zorg voor de aarde” kunnen betrekken.
Er zijn 2 lijnen uitgezet:
  1. Een advies beleidsplan schrijven voor de Kerkenraad hoe wij zorg voor de aarde kunnen vormgeven
  2. Met gemeenteleden meedenken over hun bijdrage aan zorg voor de aarde.

Dit tweede punt kan in allerlei vormen :

  • Helpen bij energie besparing
  • Tips om in je tuin de biodiversiteit te vergroten
  • Lokaal opgewekte stroom afnemen
  • Advies hoe je subsidie kan vragen om je regenwater af te koppelen van het riool
Er is veel expertise binnen de werkgroep en die willen we graag beschikbaar stellen.
Zo heeft werkgroeplid Mieke Voshol een website : www.stapelgroen.nl
Hier kan je een abonnement nemen op vegetarische recepten.
Hebt u opmerkingen, vragen of tips? Neem gerust contact op met Johan Lammers:
De werkgroepleden:
Johan Lammers  mobiliteit
Marco Bijkerk  energietechniek, CO2 reductie
Lauren van de Groep  verpakkingsvrij winkelen
Hans van Enck  zonnepanelen, warmtepompen
Mieke Voshol  vegetarisch eten en leven
Diederik Brem  waterhuishouding
Maria Lanting-Verweij  biodiversiteit in eigen omgeving
Maarten Maris  diaken; betrokken lid
Bart Renkema  diaken; betrokken lid
Hilbert van Dijk  betrokken lid
Gerbert Hupkens  betrokken lid